Το πάτερ ημών των αγίων πατέρων και ο Αντώνης….

Πάτερ ημών λύσε το πρόβλημα ημών και πείσε τον Αντώνιο ίνα μας δώσει το λοιπόν,

και εις τον άγιον τόπον αυτόν Δωρεάν σήμα WI – FI,

ίνα έχει το όρος να πατάει

Εις του αιθέρα τα κύματα, ποστάροντας άγια μηνύματα,

Υπέρ της σωτηρίας της φιλοχρίστου κυβέρνησης ημών, 

Υπερ της αναψυχής των μελών της και λύτρωσης του ταλαίπωρου ποιμνίου που μύρια κιλά γάλα κατεβάζει κι’ ουδεπόποτε νουθετείτε πλην όμως ταλαιπωρείτε

Πάτερ ημών ελέησε και ευλόγησε τη φτώχεια εν τω πνεύματι ημών

Κι αποδέσμευσε τη βεβαιότητα ημών, ότι θα βρεθεί σωτήρας όστις λυτρώσει ημάς εκ των δεσμών της άγνοιας, αφέλειας κι υποτέλειας εις άπαντας τους λωποδύτας, διαόλους και τρωγλοδύτας