Το Προεδρείο και η Δημοτική Επιτροπή στο Δήμο Φιλιατών

Ολοκληρώθηκαν οι δημαιρεσίες και στο Δήμο Φιλιατών το απόγευμα της Πέμπτης.

Στη θέση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγη η Σταμάτη Πηνελόπη, προερχόμενη από το Δημοτικό Διαμέρισμα Σαγιάδας, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Βρακας Χρήστος και Γραμματέας του Δημοτικού συμβουλίου η Βρακά – Βασδέκη Σταυρούλα.

Την Προεδρεία της Δημοτικής επιτροπής κρατάει ο Δήμαρχος Τζίγκος Βασίλειος. Από την πλειοψηφία στη Δημοτική Επιτροπή θα μετέχουν οι Βλάχος Παρασκευάς και Σπανοπουλου -Σάρρα Ηλιάνα με αναπληρωματικά μέλη τη Στάθη Σοφία και τον Φερεντίνο Σπυρίδωνα. Από τη μειοψηφία στη Δημοτική Επιτροπή θα μετέχουν οι Παππά -Μάλλιου Ουρανία και η Καίσαρη Παρασκευή με αναπληρωματικά μέλη τους Πανταζάκο Μιχάλη και Ντάφλου Ευθυμία