Το Προεδρείο και οι Επιτροπές του Δήμου Φιλιατών

Και στο Δήμο Φιλιατών εξελέγησαν τα μέλη του Προεδρείου και της Οικονομικής Επιτροπής.

Η σύνθεση των νέων οργάνων είναι η εξής:

Πρόεδρος Γκίζας Χρήστος

Αντιπρόεδρος Μπότος Σπυρίδων

Γραμματέας Ζιάκας Γρηγόριος

Οικονομική Επιτροπή:

Τακτικά Μέλη:

Πλειοψηφία:

Γκίκας Θωμάς,

Μποροδήμος Κων/νος,

Κατσαρός Ηλίας,

Κόρος Ιωάννης,

Μειοψηφία: Μπεράτης Γιώργος,

Βλάχος Παρασκευάς

Αναπληρωματικα:

Πλειοψηφία: Κατσάρης Πέτρος, Μποροδήμος Ιωάννης, Παππά Ουρανία, Μπέλλος Παύλος

Μειοψηφία: Κολιομίχος Σπυρίδων, Λένης Φίλιππος