Το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας… στο Δήμαρχο

Η Διευθύντρια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Ιωαννίνων κ. Αλεξάνδρα Σούλη, συνοδευόμενη από εκπαιδευτικούς και εκπαιδευομένους του Παραρτήματός του στη Νέα Σελεύκεια Ηγουμενίτσας, συναντήθηκαν στις 01/04/2011 με το Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Κάτσινο.

Βασικός σκοπός της συνάντησης, ήταν η ενημέρωση του κ. Δημάρχου τόσο για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Παραρτήματος όσο και γενικότερα για τη φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία των ΣΔΕ και και του κοινωνικού ρόλου που επιτελούν.

Η συνάντηση στόχευε επίσης και στη συνδρομή της Δημοτικής αρχής της Ηγουμενίτσας στην κατεύθυνση της δημοσιοποίησης του σχολείου, ώστε την ερχόμενη σχολική χρονιά 2011-2012, να υπάρξει ένας ελάχιστος αριθμός των 15 εγγραφών στον Α΄Κύκλο. Και αυτό διότι, τη φετινή χρονιά λειτουργεί μόνο Β΄Κύκλος (η φοίτηση είναι διετής) και αν δεν υπάρξουν νέες εγγραφές, το Παράρτημα δε θα λειτουργήσει.

Για το σκοπό αυτό, επιδόθηκε από τη Διευθύντρια στον κ. Δήμαρχο σχετική με τη φιλοσοφία και το ρόλο των ΣΔΕ επιστολή (αποσπάσματα της οποίας παραθέτουμε στη συνέχεια) καθώς και έντυπο διαφημιστικό υλικό. Η κ. Σούλη πρότεινε τη διανομή διαφημιστικού υλικού με τους λογαριασμούς ύδρευσης, ώστε κάθε νοικοκυριό να ενημερωθεί σχετικά και ο κ. Δήμαρχος αντιπρότεινε τη διανομή του υλικού στους μαθητές των Δημοτικών σχολείων της περιοχής.

Από τη συνάντηση με το Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Κάτσινο

Η Διεύθυνση, το προσωπικό και οι εκπαιδευόμενοι του σχολείου, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Κάτσινο για το αμέριστο ενδιαφέρον του και την εποικοδομητική συζήτηση, ελπίζοντας ότι η πρότασή του θα τύχει της δέουσας ανταπόκρισης από την τοπική κοινωνία.

Παραθέτουμε στη συνέχεια, χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τα ΣΔΕ, καθώς και φωτογραφίες από τη διεξαγωγή εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Όποιος επιθυμεί σχετικές με τη λειτουργία του Παραρτήματος στην Νέα Σελεύκεια πληροφορίες καθώς επίσης πληροφόρηση για τη διαδικασία των εγγραφών σε αυτό, μπορεί να απευθύνεται στη Διευθύντρια του ΣΔΕ κ. Αλ. Σούλη, στο τηλ. 2651065187, Δευτέρα – Πέμπτη, 5-8 μ.μ.

Τα ΣΔΕ, είναι καινοτόμα Σχολεία και αποτελούν θεσμό και βασικό πυλώνα της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα. Στην Ήπειρο, εκτός από τα Ιωάννινα (που λειτούργησε για πρώτη φορά το 2003 και αποφοίτησαν περίπου 350 μαθητές) με παράρτημα στην Ηγουμενίτσα,  λειτουργεί ΣΔΕ και στην Άρτα (πρώτη λειτουργία το 2008).  Τη φετινή σχολική χρονιά, είχαμε και την εισαγωγή αποφοίτων του ΣΔΕ Ιωαννίνων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τα Σ.Δ.Ε. συνθέτουν ένα ευέλικτο, καινοτομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αξιοποιώντας κοινωνικούς χώρους απ’ τους οποίους μπορεί να αντληθεί γνώση και εμπειρία (χώροι εργασίας, κοινωνικής συνάθροισης, καλλιτεχνικής δημιουργίας, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.ά.). Το πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες (2 εκπαιδευτικά χρόνια) και η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική. Το ωράριο είναι απογευματινό (4.30-8.30) με ωρολόγιο πρόγραμμα 25 διδακτικών ωρών την εβδομάδα και παρέχεται απολυτήριος τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου. Δέχονται για φοίτηση, άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών, που τελείωσαν το Δημοτικό και δε φοίτησαν καθόλου στο Γυμνάσιο ή το εγκατέλειψαν πριν το τελειώσουν. 

Υπηρετούν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης παρέχοντας μια δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση και τη ζωή. Και αυτό διότι θα στοχεύουν στην απόκτηση γνώσεων και εμπειριών, ανάπτυξη δεξιοτήτων, ανά/ διαμόρφωση αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών και ομαλή ένταξη των εκπαιδευομένων στις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές δομές.

Ως προς το περιεχόμενο, αυτό διαμορφώνεται και προσαρμόζεται στις ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τις προσδοκίες, τα ενδιαφέροντα και δεξιότητες και ικανότητες των εκπαιδευομένων (εξατομικευμένη μάθηση) και δίνεται έμφαση στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων (γραφή, ανάγνωση και αριθμητικοί υπολογισμοί), αλλά και νέων δεξιοτήτων που απαιτούνται σήμερα (χρήση ξένης γλώσσας και νέων τεχνολογιών). Η απόκτηση γενικών γνώσεων, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η εκμάθηση ξένης γλώσσας, η συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

  Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και ο Σύμβουλος Ψυχολόγος αποτελούν μία από τις καινοτομίες αυτών των σχολείων υποστηρίζοντας, τόσο σε ατομικό όσο και σε επίπεδο ομάδας εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς.

Ως προς τη διδακτική μεθοδολογία, αυτή στοχεύει να μετατρέψει τα σχολεία από τόπο μετάδοσης της γνώσης σε τόπο παραγωγής της. Έτσι εφαρμόζονται διδακτικές μέθοδοι που εθίζουν στην άμεση και ενεργό εμπλοκή των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, σε βιωματικές δημιουργικές ενέργειες και σε ερευνητικό πειραματισμό.

Και όλα αυτά, διότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα παιδιά (π.χ. βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης και όχι στο ξεκίνημα μιας διεργασίας με αλλαγές στη διανοητική σφαίρα, στα συναισθήματα, στις σχέσεις και στα ενδιαφέροντα/ έρχονται στην εκπαίδευση με δεδομένες προθέσεις και προσδοκίες όσον αφορά στη μαθησιακή διαδικασία / έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα/ έχουν διαμορφώσει ήδη τα δικά τους μοντέλα μάθησης με βάση τις ιδιαίτερες ικανότητες και το σύνολο των εμπειριών και αξιών τους και ο καθένας έχει διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης).

Για τους λόγους αυτούς,  έχουν διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες από τα παιδιά, μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους (π.χ. βασίζονται λιγότερο στη μνήμη και στην αποστήθιση) και χρειάζονται ενθάρρυνση στη μαθησιακή διαδικασία. Έτσι, στις διδακτικές μεθόδους περιλαμβάνονται η ομαδοκεντρική διδασκαλία, το παιχνίδι ρόλων, ο ελεύθερος διάλογος, ο καταιγισμός ιδεών, η συνεργατική διδασκαλία, η μέθοδος project κ.ά. Με τις μεθόδους αυτές αξιοποιείται η εμπειρία του καθενός και επιτρέπεται στον καθένα να μάθει από τους άλλους.

Η αξιολόγηση επικεντρώνεται στην ατομική πρόοδο του καθενός. Είναι περιγραφική (όχι βαθμοί) και αναφέρεται στην ανταπόκριση του εκπαιδευόμενου αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών (προετοιμασία, αυτό-εκτίμηση, πρωτοβουλία, ενεργητική συμμετοχή, συνεργατικότητα) και στο ενδιαφέρον για μάθηση.