Υπεγράφη η σύμβαση για το αποχετευτικό Παραμυθιάς

Υπεγράφη την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλ. Καχριμάνη και τον ανάδοχο, η σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποχέτευση Εσωτερικού Δικτύου Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Ακαθάρτων του ΔΔ Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου».

Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.796.250,25€ με ΦΠΑ και χρηματοδοτείται  από το Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΕΣΠΑ 2007-2013. 

H προθεσμία εκτέλεσης του έργου αρχίζει από 08-12-2015, ορίζεται σε δέκα έξι (16) μήνες και  λήγει  την  08-04-2017.