Υπενθύμιση για την υποβολή προτάσεων για τη διαμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θέλοντας να ενισχύσει την συμμετοχή των πολιτών στη συνδιαμόρφωση των πολιτικών του Δήμου, προχωρά στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου πολιτειακής οργάνωσης, κατά το οποίο ο πολίτης, άμεσα, είτε ως άτομο, είτε μέσω ομάδων πολιτών, συλλόγων ή φορέων θα έχει λόγο στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου μας.

Στόχος της εφαρμογής είναι η ενθάρρυνση των πολιτών προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στη βελτίωση της καθημερινότητας και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Δήμο προς τους κατοίκους.

Για τον λόγο αυτό απευθύνουμε προς τους πολίτες ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή σχεδίων / προτάσεων / έργων / δράσεων έως και την 10η Νοεμβρίου 2017.

Οι προτάσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά είτε μέσω e-mail (info@igoumenitsa.gr), είτε συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://igoumenitsa.gr/el/gia-ton-dimoti/sxetika/sympropyp ) .

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές, κοστολογημένες να υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δήμου και να έχουν ανώτατο όριο προϋπολογισμού το ποσό των 50.000 ευρώ ανά πρόταση.

Μετά το πέρας της υποβολής η Επιτροπή Διαβούλευσης θα εξετάσει τις προτάσεις και οι επικρατέστερές θα ενσωματωθούν στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2018.

Το πιλοτικό εγχείρημα θα εφαρμοστεί σταδιακά, με τον συνολικό προϋπολογισμό για το έτος 2018 να ανέρχεται στις 100.000 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων μπορούν να βρουν οι Δημότες στην Ιστοσελίδα του Δήμου (http://igoumenitsa.gr/el/gia-ton-dimoti/sxetika/sympropyp).

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Παναγιώτα Σούρλα