Υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη η ένταξη στο ΕΣΠΑ της επέκτασης του Πανεπ. Νοσοκομείου

Την ένταξη του έργου «προσθήκη πενταόροφου κτιρίου Νοσηλευτικών μονάδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων» στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου» του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», υπέγραψε χθες ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Πρόκειται για την πρώτη ένταξη έργου που γίνεται μετά την μεταφορά της αρμοδιότητας διαχείρισης του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια και το οποίο θα υλοποιηθεί επίσης από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, σε δήλωσή του  υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργο με το οποίο θα ενισχυθούν οι υποδομές Υγείας στην Βορειοδυτική Ελλάδα, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τις μακρόχρονες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τις διοικήσεις του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για την ένταξη του, τη συνδρομή που έτυχαν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας (με την προηγούμενη διοικητική της διάρθρωση), αλλά και τη μεθοδικότητα με την οποία ενήργησε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.

«Δεν παύει, όμως πρόσθεσε, να ισχύει στο ακέραιο το αίτημα της Περιφέρειας για κάλυψη της δαπάνης που αφαιρείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ηπείρου, από το τομεακό του Υπουργείου Υγείας, ώστε να έχουμε στη διάθεσή μας τους αναγκαίους πόρους για την κάλυψη άλλων αναγκών που έχει η Ήπειρος».

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Το έργο αφορά στην κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορα Λειτουργικά Τμήματα που συμπληρώνουν την κτιριακή του υποδομή, ώστε να καλύψει τις σημερινές απαιτήσεις εξυπηρέτησης της Υγειονομικής του Περιφέρειας  Θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με το παρακείμενο κτίριο ΦΙΑ και την υπάρχουσα πολυώροφη νοσηλευτική μονάδα (word3) που θα την συμπληρώνει και θα ολοκληρώνει τις ήδη αναπτυγμένες λειτουργίες της, όπως επίσης θα εγκαθιστά νέες ιατρικές πρακτικές και λειτουργίες. Το νέο κτίριο θα είναι αυτόνομο όσον αφορά τις ενεργειακές του ανάγκες. Στα παραδοτέα συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή κτιρίου πέντε ορόφων και υπογείου (οικοδομικές εργασίες και εργασίες πολιτικού μηχανικού), η εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και βασικών ιατρικών εγκαταστάσεων (Η/Μ εργασίες). Επίσης στα παραδοτέα της πράξης συμπεριλαμβάνεται όλος ο απαραίτητος ιατροτεχνολογικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός που κρίνεται αναγκαίος για την άμεση και εύρυθμη λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του.

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Δημόσια Επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται σε 29.366.170 ευρώ, με πίστωση για το 2012 6.000.000 ευρώ. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου είναι 49 μήνες με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2015.