Υπογραφή συμβάσεων για τους παραγωγούς για Βιολογική Γεωργία

Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας Θωμά Γ. Πιτούλη ανακοινώθηκε  ότι οι παραγωγοί που έχουν ενταχθεί στην δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία  (νέα πενταετία) του Μέτρου 214 «γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Θεσπρωτίας εντός δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή των συμβάσεων.