Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προς Αντ. Μπέζα: Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

bezas_antΗ λειτουργία  του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, του οποίου οι διαδικασίες σύστασης έχουν ολοκληρωθεί, θα έχει σαν στόχο τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων από τις Τράπεζες σε αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν ενταχθεί σε Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, (όπως δικαιούχοι σχεδίων βελτίωσης,  σχεδίων μεταποίησης κλπ), προκειμένου να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους.

Την απάντηση αυτή έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, σε ερώτηση που κατέθεσε στη  Βουλή ο Βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Αντώνης Μπέζας και 29 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με  τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν από την Κυβέρνηση για την ενίσχυση και την παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα.

Η απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει ως ακολούθως:

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει  ολοκληρώσει τις διαδικασίες σύστασης του Ταμείου Δανειοδότησης, με την επωνυμία «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας- (ΤΑΕ)», με κεφάλαια ύψους 300 και πλέον εκατ. ευρώ, μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην παρούσα φάση, ολοκληρώνονται και οι διαδικασίες ενεργοποίησης του ΤΑΕ, καθώς στις 15 Φεβρουαρίου του 2013 υπεγράφη η συμφωνία χρηματοδότησης, ενώ θα ακολουθήσουν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας που είναι η συγκρότηση της επενδυτικής επιτροπής, ο κανονισμός λειτουργίας, η προκήρυξη από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ και η μεταφορά των πόρων.

Για τις διαδικασίες λειτουργίας του Ταμείου και τη συνεργασία  του με τις Τράπεζες δεν απαιτείται Υπουργική Απόφαση, δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις λειτουργίας του καθορίζονται στη σχετική ΚΥΑ, καθώς και στη συμφωνία χρηματοδότησης  που υπογράφει η ΕΤΕΑΝ ΑΕ με τις Τράπεζες που θα επιλεγούν  μετά τη σχετική προκήρυξη που θα προηγηθεί.

Το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας είναι Ταμείο Δανειοδότησης και όχι Ταμείο Εγγυοδοσίας και στοχεύει στη χορήγηση χαμηλότοκων βραχυπρόθεσμων  και μεσοπρόθεσμων δανείων από τις Τράπεζες στους δικαιούχους Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και συγκεκριμένα, στους δικαιούχους των σχεδίων βελτίωσης (Μ121), της μεταποίησης (Μ123Α), καθώς και των ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 (Μ311, Μ312, Μ313Β), με σκοπό την ενίσχυσή τους για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της ρευστότητας και της οικονομικής ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο.

Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου Ταμείου θα γίνει με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό  Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), μέσω του ΠΑΑ. Ειδικότερα, οι πιστώσεις θα προέρχονται από τα παρακάτω Μέτρα με προϋπολογισμό ως ακολούθως:

Μέτρο 121:   71.490.000 ευρώ (κοινοτική συμμετοχή)

Μέτρο 123Α: 21.477.000 ευρώ (κοινοτική συμμετοχή)

Μέτρο 311:      2.189.000 ευρώ (κοινοτική συμμετοχή)

Μέτρο 312:      2.189.000 ευρώ (κοινοτική συμμετοχή)

Μέτρο 313Β:  10.215.800 ευρώ (κοινοτική συμμετοχή)

Σημειώνεται, ότι, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ θα τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό ανά μέτρο και οι δαπάνες που θα προκύπτουν από τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε δικαιούχους των ανωτέρω Μέτρων, θα βαρύνουν τον αντίστοιχο λογαριασμό του Μέτρου».