Υπόμνημα Επιμελητηρίου Άρτας για αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυψαν από το Ρωσικό Εμπάργκο

Υπόμνημα στους υπουργούς Εξωτερικών κ. Βενιζέλο, Οικονομικών κ. Χαρδούβαλη, Ανάπτυξης κ. Δένδια και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Καρασμάνη με κοινοποίηση στον υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΞ κ.κ. Κούρκουλα και Μίχαλο, στη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου κ. Ευταξά, τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Καχριμάνη και τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας Β. Ψαθά απέστειλε η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Άρτας, καταθέτοντας σειρά προτάσεων για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, που έχουν προκληθεί από το ρωσικό εμπάργκο στα αγροτικά προϊόντα της περιοχής μας.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χρήστος Παπάζογλου βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ελληνορωσικού Επιμελητηρίου Χρήστο Δήμα και ενημερώνεται για τις εξελίξεις.

Στο υπόμνημα του Επιμελητηρίου Άρτας επισημαίνεται ο κίνδυνος μεγάλες ποσότητας της φετινής παραγωγής να μείνουν αδιάθετες, καθώς ήδη ματαιώνονται εμπορικές συμφωνίες με τη γείτονα χώρα.

Κάτι τέτοιο, υποστηρίζει η Διοίκηση του Επιμελητηρίου, θα προκαλέσει τεράστια ζημία σε όλη την αλυσίδα παραγωγής-διάθεσης αυτών των προϊόντων (παραγωγούς-τυποποιητές/διακινητές, μεταποιητές, εμπόρους), οπότε απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων για την αναπλήρωση τυχόν απωλειών.

Συγκεκριμένα,  οι προτάσεις της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από το ρωσικό εμπάργκο είναι οι εξής:

  1. Απόσυρση των προϊόντων και αποζημίωση όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα παραγωγής, τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων για τις μη εξαγώγιμες ποσότητες. Επιπλέον, αποζημίωση για τα διαφυγόντα κέρδη που προκύπτουν από τα ανεκτέλεστα συμβόλαια.
  2. Ενεργοποίηση του Κεφαλαίου περί αντιμετώπισης κρίσεων της ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών από την Ε.Ε.
  3. Αύξηση του ποσοστού των προϊόντων που επιτρέπεται να αποσυρθούν από την αγορά και να διανεμηθούν μέσω προγραμμάτων σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, στρατό, νοσοκομεία κτλ. (μέχρι τώρα σιτίζονται μέσω κέτερινγκ).
  4. Ενίσχυση των μέτρων προστασίας των Ελλήνων παραγωγών, με την αναθεώρηση ή ακόμη και την αναστολή της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης φρούτων και λαχανικών που παραχωρείται σε τρίτες χώρες, ώστε να μειωθούν οι εισαγωγές και να δοθεί η δυνατότητα για διάθεση των εγχώριων προϊόντων στην εσωτερική κατανάλωση.

Όλη η επιστολή έχει ως εξής:

 

«Αξιότιμοι κύριοι υπουργοί,

Η Π.Ε. Άρτας είναι μια  περιοχή της οποίας η οικονομία στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά  στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τις εξαγωγές αυτών. Κατά συνέπεια ο αποκλεισμός των νωπών αγροτικών προϊόντων από τη ρωσική αγορά –που για μας αποτελούσε κύρια χώρα εξαγωγών και είχε κατακτηθεί με μεγάλο κόπο την τελευταία 20ετία– θα έχει πολλαπλάσιες επιπτώσεις τόσο στο εισόδημα των παραγωγών, όσο  και  στους εξαγωγείς.

Ήδη, εμπορικές συμφωνίες ματαιώνονται, σειρά παραγγελιών για την εξαγωγή πορτοκαλιών, ακτινιδίων, ψαριών κ.ά. αγροτικών προϊόντων ακυρώνονται!

Ο κίνδυνος μεγάλες ποσότητες  της φετινής παραγωγής να μείνουν αδιάθετες είναι πλέον ορατός. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει τεράστια ζημία σε όλη την αλυσίδα παραγωγής-διάθεσης αυτών των προϊόντων (παραγωγούς-τυποποιητές/διακινητές, μεταποιητές, εμπόρους).

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Άρτας προτείνει τη λήψη σειράς μέτρων για την αναπλήρωση των απωλειών των παραγωγών, μεταποιητών της περιοχής μέσω της διάθεσης των προϊόντων στην εσωτερική κατανάλωση ή σε άλλους εξαγωγικούς προορισμούς.

Συγκεκριμένα  οι προτάσεις μας για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από το ρωσικό εμπάργκο είναι οι εξής:

  1. Απόσυρση των προϊόντων και αποζημίωση όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα παραγωγής, τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων για τις μη εξαγώγιμες ποσότητες. Επιπλέον, αποζημίωση για τα διαφυγόντα κέρδη που προκύπτουν από τα ανεκτέλεστα συμβόλαια.
  2. Ενεργοποίηση του Κεφαλαίου περί αντιμετώπισης κρίσεων της ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών από την Ε.Ε.
  3. Αύξηση του ποσοστού των προϊόντων που επιτρέπεται να αποσυρθούν από την αγορά και να διανεμηθούν μέσω προγραμμάτων σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, στρατό, νοσοκομεία κτλ. (μέχρι τώρα σιτίζονται μέσω κέτερινγκ).
  4. Ενίσχυση των μέτρων προστασίας των Ελλήνων παραγωγών, με την αναθεώρηση ή ακόμη και την αναστολή της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης φρούτων και λαχανικών που παραχωρείται σε τρίτες χώρες, ώστε να μειωθούν οι εισαγωγές και να δοθεί η δυνατότητα για διάθεση των εγχώριων προϊόντων στην εσωτερική κατανάλωση.

Αξιότιμοι κύριοι υπουργοί,

με τη βεβαιότητα ότι θα συμβάλλεται τα μέγιστα για την ικανοποίηση των εύλογων αιτημάτων μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων».

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων