ΦΟΔΣΑ: Εξετάζει το κόστος λειτουργίας του εργοστασίου επεξεργασίας αποβλήτων

Το κόστος λειτουργίας του εργοστασίου επεξεργασίας αποβλήτων είναι η βασική παράμετρος την οποία εξετάζει ο Φορέας Διαχείρισης προκειμένου να λάβει την οριστική απόφαση για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την κατασκευή της μονάδας.

Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Διοίκησης του Αναγκαστικού Συνδέσμου, στην οποία εκφράζεται επίσης η βούλησή του να προχωρήσει όλες τις διαδικασίες με ταχείς ρυθμούς.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση σημειώνεται: Η Διοίκηση του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων αντιμετωπίζει με μεγάλη ευθύνη το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην λειτουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού και στη μονάδα επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων.

Η σημερινή διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης στην διάρκεια της θητείας της, παρά τις οργανωτικές κι άλλες δυσκολίες, θεώρησε ως βασική της υποχρέωση τη συνεργασία τόσο με όλους τους Δήμους όσο και με την Περιφέρεια Ηπείρου.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συζητήθηκε το ζήτημα της υπογραφής προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Φορέα και της Περιφέρειας, για την ωρίμανση και κατασκευή του εργοστασίου ΑΣΑ με την μέθοδο σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Το πνεύμα της ομόφωνης απόφασης που ελήφθη περιγράφεται στα ακόλουθα βασικά σημεία:

–         Θεωρεί επιβεβλημένο να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες για την κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου.

–         Μετά από έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι η κατασκευή με την μέθοδο ΣΔΙΤ αποτελεί μονόδρομο, διότι πρόκειται για έργο που παράγει όφελος και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί στο σύνολό του από κοινοτικό πρόγραμμα.

–         Ο Φορέας δεν διαθέτει τεχνική και διαχειριστική επάρκεια για να προχωρήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου θεωρεί ως την πλέον κατάλληλη λύση την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου.

Η Διοίκηση του Φορέα εκτιμά ότι το οικονομικό σκέλος που αφορά στο προσφερόμενο τίμημα (ευρώ/ τόνο εισερχομένου αποβλήτου), από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και τον τελικό ανάδοχο του έργου, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα, καθώς το κόστος μετακυλύετε στους Δήμους που εκπροσωπεί και κατ’ επέκταση στους πολίτες.

Στο σημείο αυτό λοιπόν, θεωρεί ότι πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο, πριν την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης για την κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου.

Για τον λόγο αυτό αποφάσισε τη διερεύνηση του σχετικού σημείου της σύμβασης και θα επανέλθει άμεσα, έχοντας  στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.