Φοροδιέφευγαν… οικογενειακώς!

Οικογενειακώς στη φοροδιαφυγή…. Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, πλούτισαν, χωρίς όμως να προκύπτει και η αιτία του πλουτισμού τους.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΣΔΟΕ και περιλαμβάνεται στη λίστα με τις πιο σοβαρές της χώρας, που έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο υπουργείο.

Τέσσερα άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, ένας επιχειρηματίας, ένας έμπορος και δύο ανεπάγγελτοι (!!!), βρέθηκαν με μεγάλα ποσά, τα οποία όμως δεν δικαιολογούνταν από τις φορολογικές δηλώσεις που είχαν υποβάλλει.

Συγκεκριμένα:

1. Επιχειρηματίας στο τομέα των χωματουργικών εργασιών, προσαύξησε την περιουσία του κατά 227.331,66 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

2. Έμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, προσαύξησε την περιουσία του κατά 119.266,68 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Ανεπάγγελτος προσαύξησε την περιουσία του κατά 86.795,04 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

4. Ανεπάγγελτος προσαύξησε την περιουσία του κατά 59.448,00 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Και οι τέσσερις αποτελούν μέλη της ίδιας οικογένειας.

Από το ΣΔΟΕ τέλος, εντοπίστηκε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου παλαιών σιδήρων και μετάλλων, εξέδωσε πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 108.549,41 €.