Φυσικό αέριο-Δημόσιος Διάλογος:Ερωτήσεις και απαντήσεις

altΕ. Θα υπάρχουν μόνιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή του Έργου;

Α. Όχι. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή του Αγωγού  θα είναι ήπιες και βραχείας διάρκειας, καθώς θα εξαλειφθούν με την επιμελημένη αποκατάσταση του τοπίου μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής

Ε. Ο αγωγός θα είναι ορατός;

Α. Όχι. Το χερσαίο τμήμα του αγωγού καθώς και το υποθαλάσσιο, μέχρι το βάθος  των  25m, θα τοποθετηθούν  σε τάφρο  βάθους τουλάχιστον 2 μέτρων και θα επιχωθούν.

Ε. Ο Σταθμός Συμπίεσης θα τοποθετηθεί κοντά στην παραλία ή/και κοντά σε  τουριστικούς οικισμούς;

Α. Όχι. Ο Σταθμός θα κατασκευαστεί στη θέση Βαρικό ή Φλωροβούνι, εφ’ όσον κριθεί κατάλληλη, η οποία απέχει περίπου 7 χλμ από την ακτή και δεν έχει  οπτική επαφή με την παραλία,  τους οικισμούς και το οδικό δίκτυο.

Ε. Τι είδους τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί στον Σταθμό και ποιες θα είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία του;

Α. Θα χρησιμοποιηθούν  συμπιεστές τελευταίας τεχνολογίας, τύπου Dry low NOx, οι οποίοι περιορίζουν στο ελάχιστο δυνατό την εκπομπή ρύπων και θα ικανοποιούν απόλυτα τις υπάρχουσες αυστηρές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Αντίστοιχοι Σταθμοί υπάρχουν και λειτουργούν κοντά σε ανεπτυγμένες οικιστικά περιοχές σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Ε. Γιατί είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός τέτοιου Σταθμού;

Α. Οι εγκαταστάσεις  συμπίεσης εξασφαλίζουν  την απαιτούμενη ώθηση στο φυσικό αέριο και οι εγκαταστάσεις  μέτρησης καταγράφουν  (μετρούν)   τις μεταφερόμενες  ποσότητες.

(σημ. από το ενημερωτικό υλικό που διανεμήθηκε από τη ΔΕΠΑ στα ΜΜΕ)