Χρήσιμα συμπεράσματα για τη διαχείριση των δημοσίων αγροτικών ακινήτων

Ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες, ως προς τα θέματα διαχείρισης και προστασίας των Αγροτικών ακινήτων του Δημοσίου, είχαν τη δυνατότητα να αντλήσουν, όσοι παραβρέθηκαν στην ημερίδα που οργάνωσε την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013 η Περιφέρεια Ηπείρου.

Την ημερίδα προλόγισε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης ο οποίος, υπογράμμισε –πέραν των άλλων- την ανάγκη να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια οι υπηρεσίες, προκειμένου να συνδράμουν στην ικανοποίηση αιτημάτων πολιτών που έχουν ανάγκη ή και επιθυμούν να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές διατάξεις του νέου Νομοθετικού πλαισίου του ΥΠ.Α.Α.Τ, αξιοποιώντας για αγροτικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς, διαθέσιμες εκτάσεις του Ελληνικού Δημοσίου ή και ακίνητα που ήδη διαθέτουν.

Παραβρέθηκαν και συμμετείχαν υπάλληλοι υπηρεσιών που ασχολούνται με συναφή θέματα όπως, υπηρεσίες Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δασαρχεία και υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και εκπρόσωποι του ΓΕΩΤΕΕ/τμ. Ηπείρου, υπηρεσιών Δήμων και ΟΠΕΚΕΠΕ της ίδιας χωρικής επικράτειας.

Τα θέματα που κυρίως συζητήθηκαν παρουσία υπαλλήλων συναρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ και του ΥΠΕΚΑ -οι οποίοι παρουσίασαν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει σήμερα τα Δημόσια Αγροτικά Ακίνητα- ήταν θέματα παραχώρησης τεμαχίων σε αγρότες «έναντι χαμηλού τιμήματος» για δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, παραχώρηση ακινήτων «κατά χρήση- έναντι τιμήματος» για δραστηριότητες αναπτυξιακού χαρακτήρα, θέματα  ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων αγροτών και γενικότερα πολιτών σχετικά με αγροτικά ακίνητα, θέματα Διαχείρισης  Γεωχωρικών Δεδομένων αλλά και θέματα διαφύλαξης κάθε είδους προστατευόμενων περιοχών από επικείμενες δραστηριότητες.

Η ημερίδα, δεδομένου του αυξημένου ενδιαφέροντος  των συμμετεχόντων, διήρκεσε έως αργά το απόγευμα και κρίθηκε ότι συνέβαλλε σημαντικά στην αποσαφήνιση των νέων ισχυουσών διατάξεων και στον τρόπο εφαρμογής τους, που έχουν σαν κύριο στόχο την αξιοποίηση των αγροτικών ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου και την αποκόμιση οφέλους για το ίδιο το κράτος και για αγρότες ή και πολίτες της χώρας που επιθυμούν να τα εκμεταλλευτούν τα διαθέσιμα Δημόσια Αγροτικά Ακίνητα.