Χωματερή οι εκβολές του Καλαμά!

Σε ανεξέλεγκτη χωματερή έχει μετατραπεί η προστατευόμενη περιοχή στις εκβολές του Καλαμά. Άγνωστοι προχώρησαν στην εναπόθεση παντός είδους απορριμμάτων, όπως αστικά, γεωργικά ακόμη και οικοδομικά, σε διάφορα σημεία, όπως κατέγραψε μετά από αυτοψίες που έκανε ο Φορέας Διαχείρισης.

Πρόκειται για μία παράνομη δραστηριότητα η οποία το τελευταίο διάστημα έχει λάβει έντονες διαστάσεις, όπως προκύπτει από τις εποπτεύσεις της περιοχ΄ςη και τις τηλεφωνικές καταγγελίες που δέχεται ο Φορέας.

Ο Φορέας προέβη σε επόπτευση της περιοχής με μικτό κλιμάκιο σε συνεργασία με το Δήμο. Σκοπός της επόπτευσης, που έγινε στο πλαίσιο των ενεργειών που έχει ξεκινήσει ο Φορέας για την ανάσχεση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων στην Προστατευόμενη Περιοχή.

Παράλληλα δρομολογείται η αποκομιδή και η κατάλληλη διάθεση των απορριμμάτων, στην τοποθέτηση κάδων και την συντήρησή τους και την σήμανση της περιοχής, τουλάχιστον στα σημεία όπου συγκεντρώνονται τα απορρίμματα.

Ο Φορέας επισημαίνει ότι παλαιότερα είχε προβεί στη σήμανση συγκεκριμένων τμημάτων της περιοχής που εμφάνιζαν τις εντονότερες πιέσεις, κάποιες από τις πινακίδες καταστράφηκαν και σε ορισμένες περιπτώσεις βρέθηκαν ακόμα και θαμμένες κάτω από σκουπίδια!