Χωρίς αγοραστή το Ειρηνοδικείο Παραμυθιάς

EIRHNODIK PARAMHTIAΔύσκολη υπόθεση αποδεικνύεται για το ΤΑΙΠΕΔ η πώληση του ακινήτου όπου στεγάζονταν το Ειρηνοδικείο της Παραμυθιάς.

Όσες προσπάθειες έγιναν για την πώλησή του απέβησαν άκαρπες.

Η μία και μοναδική προσφορά που είχε κατατεθεί στην τελευταία διαγωνιστική διαδικασία ήταν εκπρόθεσμη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο συμπληρώνει ότι «για το ακίνητο στην Παραμυθιά του νομού Θεσπρωτίας (πρώην Ειρηνοδικείο) θα αξιολογηθούν όλες οι δυνατές λύσεις και θα υπάρξει νέα διαδικασία αξιοποίησης του ακινήτου».

Σημειώνεται ότι ενδιαφέρον για αξιοποίηση του ακινήτου εκδηλώνει και ο Δήμος Παραμυθιάς καθώς μπορεί να στεγάσει υπηρεσίες ή και δομές.