Όλα τα αποτελεσμάτα της κοινωφελούς εργασίας

oaed
oaedΕκδοθηκαν από τον ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα των 10.000 θέσεων κοινωφελούς εργασίας που αφορούσε προσλήψεις σε Δημους και Περιφέρειες.
Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων, όπως και ο πίνακας αποκλειομένων, θα καταρτιστούν μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ άμεσα, μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων. Μετά την ανάρτηση του οριστικού πίνακα θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες προς τους επιβλέποντες φορείς και προς τους ωφελούμενους ανέργους.
Ήδη ο ΟΑΕΔ καταρτίζει την επόμενη δημόσια πρόσκληση ανέργων για 27.946 θέσεις σε επιβλέποντες φορείς του Δημοσίου. Η δημόσια πρόσκληση, αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, θα δημοσιοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.

Δείτε όλα τα αποτελέσματα:

Ονοματεπώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες.
Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες (Α-Ε),
Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες (Ζ-Λ),
Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες (Μ-Ρ),
Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες (Σ-Υ),
Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες (Φ-Ω),
Πίνακας Αποκλειομένων