ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 02.05.2011

Την Δευτέρα 2 Μαΐου, στις επτά το απόγευμα, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 40 συνολικά θέματα. Στη συνεδρίαση θα γίνει συζήτηση και επί επί των αιτήσεων ακύρωσης που ασκήθηκαν στο Σ.τ.Ε από τους πρώην Δήμους Παμβώτιδας και Κατσανοχωρίων για τη λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. στην περιοχή του  Ελληνικού.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων ακύρωσης που ασκήθηκαν στο Σ.τ.Ε από τους πρώην Δήμους Παμβώτιδας και Κατσανοχωρίων για τη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α. στην περιοχή Ελληνικού
  2. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2011 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας»
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στη Δημοτική Αστυνομία Δήμου Ιωαννιτών.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007-2013 (ΕΣΠΑ) του έργου «Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Περάματος Δήμου Ιωαννιτών» (Πρόσκληση 027 της Ε. Δ. Α. Περιφέρειας Ηπείρου)
  5. Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2011, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Ιωαννιτών
  6. Επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου για δαπάνες μισθοδοσίας των σχολικών   τροχονόμων
  7. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής του ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. για τις παραστάσεις τις Πειραματικής Σκηνής
  8. Έγκριση εκδηλώσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Ιωαννιτών «Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων» και των προϋπολογισμών τους. 
  9. Έγκριση δαπάνης για ενημέρωση πολιτών σχετικά με την απογραφή πληθυσμού η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (10-05-2011 έως 24-05-2011)

10.  Έγκριση καταβολής ετήσιας συνδρομής του Δήμου στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ

11.  Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Λίμνης Παμβώτιδας

12.  Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αθήνα για να συμμετάσχει στην έκτακτη γενική συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε.

13.  Διαγραφή οφειλών εταιριών εγκατεστημένων στην περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών

14.  Διαγραφές οφειλών και επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων

15.  Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στα Ο.Τ. 337, 338, περιοχής
Αμπελοκήπων του Δήμου Ιωαννιτών. (οδός Ροβά)

16.  Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου   στο Ο.Τ. 114 του
παλαιού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων. (Κουραμπάς)

17.  Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με χαρακτηρισμό ως
πεζόδρομο της οδού Φιλίτη του παλαιού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων.

18.  Τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ. 52 περιοχής Σταυρακίου του Δήμου
Ιωαννιτών.

19.  Εκδίκαση ενστάσεων κατά της αριθ.  305/2010 ΑΔΣ που αφορά την
τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΚΦ 8 και ΚΦ 99
στην περιοχή Κάτω Νεοχωρόπουλο του Δήμου Ιωαννιτών.

20.  Εκδίκαση ενστάσεων κατά της αριθ.  184/2010 ΑΔΣ που αφορά την
τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 27 και ΚΧ
25Α, ΚΧ 25Β στην περιοχή Σταυρακίου του Δήμου Ιωαννιτών.

21.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κλειστού αγωγού ομβρίων υδάτων από γέφυρα Ν. Μάτση έως γέφυρα Β.Τάσση»

22.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση δρόμου στη θέση «Κανάλια» στο Δ.Δ. Κρανούλας»

23.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών στο κοιμητήριο Αγ. Μαρίνας Κρύας»

24.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων και πλατειών του Δήμου»

25.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Παμβώτιδος»

26.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (πρόγραμμα επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων, άρθρο 13 Ν.2880/2001)»

27.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (πρόγραμμα επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων, άρθρο 13 Ν. 2880/2001)»

28.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή γηπέδου Δ.Δ. Μπάφρας – Νεοκαισάρειας της Δημοτικής Ενότητας Ανατολής Δήμου Ιωαννιτών»

29.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών οχετού στη θέση «Πουρνάρι» Δ.Δ. Περιβλέπτου

30.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή φρεατίων ελέγχου στο Δ.Δ. Ανατολής»

31.  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Δ. Ανατολής»

32.  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου: «Αφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Ιωαννιτών»

33.  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου: «Κατασκευή ταπητιδίων και επούλωση λάκκων σε οδούς της πόλης»

34.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακαίνιση – συντήρηση και επισκευή Τεμένους Ασλάν-Πασά στο κάστρο Ιωαννίνων»

35.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «΄Υδρευση Δ.Δ. Δήμου Παμβώτιδος – (Α’ ΦΑΣΗ).

36.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες πλαστικού χλοοτάπητα και φωτισμού στο γήπεδο Βελισσαρίου»

37.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδών που συμβάλουν στην Κενάν Μεσαρέ»

38.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 39.022,64 ευρώ με Φ.Π.Α (23%) του έργου: «Ανόρυξη Γεώτρησης Λογγάδων»

39.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 10.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (23%) του έργου: «Χαλικοστρώσεις Δρόμων Συν/σμου Καραδήμα – Πλατανιάς»

40.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 28.800,00 με Φ.Π.Α (23%) του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών οχετού στη θέση Πουρνάρι Δ.Δ. Περιβλέπτου.