Άνοδος Ανεργίας το μήνα Ιούνιο κατά 0,67%.

Αν υποθέσουμε ότι με την έναρξη της τουριστικής περιόδου οι δείκτες της ανεργίας θα πρέπει να έχουν πτωτικές τάσεις μάλλον θα απογοητευτούμε αφού το μήνα Ιούνιο καταγράφηκε σύμφωνα με ανακοίνωση των στατιστικών στοιχείων εγγεγραμμένης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Τραγικό παραμένει και το ποσοστό στις παραγωγικές ηλικίες όπως των νέων κάτω από 30 ετών με 24,58% και από 30 έως και 54 ετών στο 62,90 % , δίνοντας ένα στατιστικό στίγμα πόσο βαθιά στην κρίση παραμένει η χώρα. Αναλυτικά στοιχεία της Έκθεσης του ΟΑΕΔ.

 

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1] με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Ιούνιο 2014 ανήλθε σε 820.156 άτομα.  Από αυτά 442.644 (ποσοστό 53,97%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 377.512 (ποσοστό 46,03%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 • Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 326.097 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,76%) και οι 494.059 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,24%).
 • Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων  ανέργων ανήλθε σε 201.583 άτομα (ποσοστό 24,58%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 515.914 άτομα (ποσοστό 62,90%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 102.659 άτομα (ποσοστό  12,52%).
 • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 13.791 άτομα (ποσοστό 1,68%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε  268.397 άτομα (ποσοστό 32,73%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 394.409 άτομα (ποσοστό 48,09%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 143.559 άτομα (ποσοστό 17,50%).
 • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 772.509 άτομα (ποσοστό 94,19%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 10.822 άτομα (ποσοστό 1,32%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 36.825 άτομα (ποσοστό 4,49%).

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Ιούνιο 2014 ανήλθε σε 143.336 άτομα όπου 65.196 (ποσοστό 45,48%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών,  και 78.140 (ποσοστό 54,52%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 • Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 56.739 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,58%) και οι 86.597  είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,42%).
 • Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 30.194 άτομα (ποσοστό 21,07%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 86.414 άτομα (ποσοστό 60,29%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 26.728 άτομα (ποσοστό  18,65%).
 • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 5.234 άτομα (ποσοστό 3,65%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 55.578 άτομα (ποσοστό 38,77%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 57.695 άτομα (ποσοστό 40,25%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 24.829 άτομα (ποσοστό 17,32%).
 • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 130.015 άτομα (ποσοστό 90,71%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 2.431 άτομα (ποσοστό 1,70%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 10.890 άτομα (ποσοστό 7,60%).

 

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2]   για τον μήνα Ιούνιο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 79.621 άτομα από τα οποία οι 77.074 (ποσοστό 96,80%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 2.547 (ποσοστό 3,20%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων.

 • Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 40.559 είναι <άνδρες> (ποσοστό 50,94%)  και οι 39.062 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 49,06%).
 • Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 14.281 άτομα (ποσοστό 17,94%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 58.680 άτομα (ποσοστό 73,70%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 6.660 άτομα (ποσοστό  8,36%).
 • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 870 άτομα (ποσοστό 1,09%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο  <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 25.206 άτομα (ποσοστό 31,66%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 39.675 άτομα (ποσοστό 49,83%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 13.870 άτομα (ποσοστό 17,42%).
 • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 70.800 άτομα (ποσοστό 88,92%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 1.730 άτομα (ποσοστό 2,17%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 7.091 άτομα (ποσοστό 8,91%).

ΜΑΪΟΣ

2014

ΙΟΥΝΙΟΣ

2014

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Α.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

814.693

820.156

5.463

0,67%

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

142.064

143.336

1.272

0,90%

Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

94.242

79.621

-14.621

-15,51%[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.