Αναλυτικά αποτελέσματα σε 106 από τα 161 ΕΤ της Θεσπρωτίας

Αναλυτικά και συγκεντρωτικά αποτελέσματα σε106 από 161 ΕΤ Θεσπρωτίας

Για τα αναλυτικά αποτελέσματα ανά εκλογικό τμήμα πατήστε εδώ:

Για τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα πατήστε στο σύνδεσμο “περισσότερα”