Έντεκα (11) Χρόνια Πρακτικής Άσκησης Leonardo Da Vinci στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Tο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (πρώην Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το 2003 μέχρι σήμερα δίνοντας έμφαση στη διεθνοποίηση των δράσεών του και στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τη διεθνή αγορά εργασίας, δραστηριοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci. Συγκεκριμένα υλοποίησε 5 προγράμματα κινητικότητας, στα πλαίσια των οποίων 94 άτομα πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση σε 40 οργανισμούς σε 13 ευρωπαϊκές χώρες.  Στα 11 χρόνια προγραμμάτων Leonardo στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης βραβεύτηκε από το Ι.Κ.Υ. και τα προγράμματά του διακρίθηκαν ως παραδείγματα Καλής Πρακτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από το 2013 έως το 2014 το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης υλοποίησε το πέμπτο πρόγραμμα Leonardo με τίτλο «Συνδέοντας Θεωρία και Πράξη: Ευρωπαϊκή Κινητικότητα Πτυχιούχων με στόχο την πρακτική άσκηση», στο πλαίσιο του οποίου 30 άνεργοι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση σε 16 οργανισμούς σε Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Κύπρο, Σλοβακία και Σλοβενία. Μετά την ολοκλήρωση των περιόδων πρακτικής άσκησης, το 31% των συμμετεχόντων βρήκε εργασία στην Ελλάδα και το 28% στο εξωτερικό.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέχθηκε ως καλή πρακτική από την Κομισιόν και συμμετείχε, μετά από πρόσκληση, στο συνέδριο με τίτλο “European Monitoring Conference–Work Based Learning and Apprenticeships”, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο του 2014. Στο συνέδριο συμμετείχαν 142 προγράμματα καλής πρακτικής (good practice) Leonardo και Erasmus από 27 ευρωπαϊκές χώρες, 5 εκ των οποίων από την Ελλάδα, με μοναδικό τριτοβάθμιο ίδρυμα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης, το βίντεο, τα φυλλάδια και την αφίσα του προγράμματος, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας:

http://dikeppee.uoi.gr/kek-Leonardo