Ημερήσια Διάταξη Περιφερειακού Συμβουλίου συνεδρίασης Δευτέρας 13 Φεβρουαρίου 2012

perifereia

perifereiaΤη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου έτους  2012, και ώρα 17.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο  Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση των Πρακτικών – Αποφάσεων της 19ης /2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2) Έγκριση παραχώρησης της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων του πρώην συγκροτήματος ΠΑΛΛΑΔΙΟ σε αθλητικά σωματεία.

(εισήγηση: ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Περιφέρειας Ηπείρου, κ.Πότσης)

3) Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης για την ίδρυση και λειτουργία Συμβουλευτικών Σταθμών ΚΕΘΕΑ στην Περιφέρεια Ηπείρου.

(εισήγηση: ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Περιφέρειας Ηπείρου, κ.Πότσης)

4) Έγκριση παραχώρησης χρήσης ακινήτου της Περιφέρειας Ηπείρου στο Δήμο Πρέβεζας, για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου.

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Πρέβεζας, κ. Ιωάννου)

5) Δυνατότητα κάλυψης δαπάνης της εκδόσεως της ΥΝΜ & ΤΕ  Ηπείρου με τίτλο «Τα πετρογιόφυρα της Ηπείρου»

(εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου)

6) Αποδοχή αιτήματος ιδιοκτητών διατήρησης απαλλοτρίωσης υπέρ του Δημοσίου οικοπέδου  για την κατασκευή του έργου: «Αρδευτικό  έργο Χότχοβας Νομού Θεσπρωτίας»

(εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας)

7) Τροποποίηση οικoνομικών στοιχείων του έργου «Οργάνωση και Ανάπτυξη «ΔΗΚΕΠΕΘΕ»του προγράμματος ΚΑΠ  Π.Ε. Ιωαννίνων.

(εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού)

8) Έγκριση χρηματοδότησης από πιστώσεις Κ.Α.Π.   Π.Ε. Ιωαννίνων του έργου «Εργασίες μικρών τροποποιήσεων κτιρίου στο Τσεπέλοβο (Δημαρχείο Τύμφης)», για την λειτουργία του ως Καλλιτεχνικός Σταθμός (Σχολή Καλών Τεχνών)

(εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού)

9) Έγκριση προένταξης έργου στο Πρόγραμμα Κ.Α.Π. της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

 (εισήγηση:  ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας, κ. Ιωάννου και η Δ/νση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού)

10) Παρέμβαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Ιόνια Οδό  και την  Ε65.

(εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου)