Παράνομη συλλογή τσαγιού στο Λιά

Κατά την επόπτευση – φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών και συγκεκριμένα στα Όρη Τσαμαντά- GR2120009 ( Θέση Πυραμίδα πάνω από το Λιά), στις 2- 7-2020, το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης, εντόπισε δύο πολίτες που είχαν προβεί σε παράνομη συλλογή μεγάλης ποσότητας τσαγιού του είδους σιδερίτη, και μάλιστα με εκρίζωση των φυτών, η οποία ήταν τοποθετημένη στο αυτοκίνητό τους. Οι επόπτες φύλαξης ενημέρωσαν το δασαρχείο και ειδοποίησαν την αστυνομία η οποία πήγε επιτόπου στην περιοχή όπου και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί (άνδρας – γυναίκα), για παράνομη κοπή ποσοτήτων αρωματικών φυτών.

Οι δύο αλλοδαποί είχαν συλλέξει παράνομα ποσότητα τσαγιού, βάρους 30 κιλών και 900 γραμμαρίων, την οποία είχαν φορτώσει στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Η ρίγανη και το τσάι του βουνού βρίσκονται στην κορυφή της προτίμησης του πληθυσμού και δέχονται σημαντικές πιέσεις από την αλόγιστη συλλογή με σκοπό την παράνομη εμπορία, με άμεσο κίνδυνο την εξαφάνιση τους από ορισμένες περιοχές. Τόσο η ρίγανη όσο και το τσάι είναι πολυετή φυτά τα οποία αναβλαστάνουν κάθε χρόνο από το ρίζωμα τους, αλλά και με σπόρους. Συνεπώς όσον αφορά τη συλλογή τους, θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός μεν να μην εκριζώνονται τα μητρικά φυτά και αφετέρου δε να μην κόβονται όλα τα ανθοφόρα στελέχη τους, τα οποία παράγουν τους σπόρους από τους οποίους προκύπτουν τα νέα φυτά. Σύμφωνα, με τις Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις, απαγορεύεται πλήρως η εκρίζωση και η ολοκληρωτική αποκοπή αρωματικών – μελισσοτροφικών φυτών (τσάι του βουνού, ρίγανη, θυμάρι κ.α.), ενώ επιτρέπεται η συλλογή τους ατελώς και σε περιορισμένη ποσότητα (έως 1 κιλού), μόνο κατά την εποχή ανθοφορίας και ωρίμανσης τους (Ιούλιος – Αύγουστος) και αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Η συλλογή πρέπει να γίνεται χειρωνακτικώς, με τη χρήση ψαλιδιού ή μαχαιριού και χωρίς να αποκόπτονται όλοι οι βλαστοί των φυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αναπαραγωγή τους. Επιπλέον, τονίζεται ότι η εμπορία αρωματικών βλαστών επιτρέπεται, κατόπιν εγκρίσεως του Δασαρχείου, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση και καταβολής του ανάλογου, σύμφωνα με τον κατ’ έτος πίνακα διατιμήσεως, μισθώματος και μόνο και εφόσον δε θίγεται η αρχή της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της αναπαραγωγής των φυτών. Η προστασία των αρωματικών φυτών και των φαρμακευτικών βοτάνων απορρέει από το Βασιλικό Διάταγμα 657/1963 (ΦΕΚ 191/Α) «Περί απαγορεύσεως κοπής και εκριζώσεως μελισσοτροφικών φυτών», από την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 998/1979, όπως τροποποιήθηκε από το Π. Δ. 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας κ.λπ.», από τον Ν. 3937/2011 «Περί διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», καθώς και από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 66 του Ν.Δ.86/1969 «Δασικαί Αστυνομικαί Διατάξεις». Στις δύο περιπτώσεις επιτρέπεται η συλλογή μόνον με κοπή και όχι εκρίζωση. Όλοι μαζί μπορούμε, με προσωπικό ενδιαφέρον και ευαισθησία, να συμβάλλουμε στην προστασία και διατήρηση των τόσο σημαντικών για την περιοχή μας αρωματικών και ενδημικών φυτών.