Με προϋπολογισμό της τάξης των 150.000 Ευρώ μετέχει ο Δήμος Ηγουμενίτσας στο έργο “Adriatic Economic Cluster Club”

Στόχος η δικτύωση και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής

 

  Το διήμερο 3-4 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Βενετίας, με τη συμμετοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας, η πρώτη συνάντηση εργασίας του έργου “Adriatic Economic Cluster Club”, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Χωρικής Συνεργασίας “Adriatic IPA 2007-2013”.

  Το έργο, στο οποίο συμμετέχουν 15 φορείς από 6 χώρες της Αδριατικής, θα υλοποιηθεί σε ένα διάστημα 30 μηνών και έχει συνολικό προϋπολογισμό €2,23 εκατομμύρια. Ο Δ. Ηγουμενίτσας συμμετέχει με έναν προϋπολογισμό της τάξης των 150.000€, ο οποίος χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης.

  Στα πλαίσια του έργου προβλέπονται  δράσεις, οι οποίες έχουν σα στόχο τη δικτύωση και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής, τόσο όσον αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών, όσο και τον εντοπισμό νέων συνεργατών για την προώθηση ή/και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ