ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18-29 ΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 5/ΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ένα νέο πρόγραμμα Α Ν Ο Ι Ξ Ε και οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι ηλικίας 18ως 29 ετών μπορούν πλέον να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στην ειδική ιστοσελίδα: www.voucher.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ως 20 ΜΑΙΟΥ.

Το πρόγραμμα με ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2013, εντάσσεται στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ.

ΔΡΑΣΗ: Επιταγή εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους Ηλικίας

έως 29 ετών.

Το πρόγραμμα -Επιταγή εισόδου VOUCHER στην αγορά εργασίας για 35.000 άνεργους νέους έως 29 ετών- παρέχει τις εξής δυνατότητες:

– Κατάρτιση 80 ώρες σε πιστοποιημένο Φορέα «Δια Βίου Μάθησης»

– Πρακτική άσκηση 5 μήνες (500) ώρες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

– Δυνατότητα χρηματοδότησης της εργοδοτικής εισφοράς μέχρι ένα έτος, προς επιχειρήσεις που θα θελήσουν να μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας.

Ωφελούμενοι είναι:

• Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ /ΤΕΙ έως είκοσι εννέα (29) ετών, στους οποίους θα καταβληθεί συνολικό ποσό 2.700,00 ευρώ, εκ των οποίων 400,00 για την κατάρτιση και 2.300,00 επίδομα πρακτικής άσκησης.

• Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών, στους οποίους θα καταβληθεί συνολικό ποσό 2.400,00 ευρώ, εκ των οποίων 400,00 για την κατάρτιση και 2.000,00 επίδομα πρακτικής άσκησης.

Παρέχεται επιπλέον:

• Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και

• Ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Όσοι άνεργοι θεωρούν ότι χρειάζονται πιο εξειδικευμένη ενημέρωση ή τεχνική υποστήριξη για την υποβολή (Η/Υ και μέσα για εκτύπωση του αντιγράφου της ΑΙΤΗΣΗΣ), μπορούν να απευθύνονται ή να προσέρχονται στο ΚΕΚ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ τις καθημερινές, από ώρα 08:00 πρωινή έως 20:00 το βράδυ και τα Σάββατα από 09:00 έως 14:00.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η επιλογή και η σύνταξη του σχετικού πίνακα των 35.000,00 δικαιούχων, θα γίνει από την ΕΥΕ του Υπουργείου Εργασίας μετά από επεξεργασία των αιτήσεων και βάσει αντικειμενικών κριτηρίων μοριοδότησης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ:

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ / ΤΕΙ: 734.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 1.044.

ΣΥΝΟΛΟ: 1.778 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, πλην εκείνων του τουριστικού κλάδου οι οποίες είναι μέλη του ΣΕΤΕ, θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προς τους Παρόχους Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για συμμετοχή στο πρόγραμμα και θα υπογραφεί τριμερής Σύμβαση μεταξύ Παρόχου Κατάρτισης (ΚΕΚ) – Επιχείρησης Πρακτικής και Δικαιούχου που θα έχει επιλεγεί από το Υπουργείο Εργασίας.

Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΚ.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

0-4 Έως 1 Άτομο

Από 5 και πάνω Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων

ΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Πλήρη 5μηνη αξιοποίηση προσωπικού μέσω πρακτικής άσκησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πληρωμή για τη συμμετοχή στην Πρακτική άσκηση παρέχεται στον δικαιούχο μέσω προγράμματος και δεν έχει καμία ανάμιξη η επιχείρηση.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αθανάσιος Μπούσης