Κλειστό για 2 μήνες τμήμα της Αγ. Αποστόλων

Τη διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Αγ. Αποστόλων, από το ξενοδοχείο ANGELIKA έως την Αγροτική Τράπεζα, για δύο (2) μήνες, από το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2013, αποφάσισε το Δ.Σ. Ηγουμενίτσας, με τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως αυτές αναγράφονται στην με αριθμ.28/2013 γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών Ρυθμίσεων του Δήμου και έχουν ως εξής:

1. Διακοπή κυκλοφορίας της οδού Αγ. Αποστόλων από τη συμβολή της με την οδό Πέτρου & Παύλου έως τη συμβολή της με την οδό Ξάνθου.
2. Υποχρεωτική πορεία οχημάτων προς Ηγουμενίτσα και Κέρκυρα μέσω της οδού 49 Μαρτύρων με τοποθέτηση σχετικών πινακίδων.
3. Μετατροπή των οδών Πινδάρου, Μίμνερμου και Αρχίλοχου σε αδιέξοδο με τοποθέτηση πινακίδων Π-25.
4. Μετατροπή της οδού Ξάνθου σε μονόδρομο σε ολόκληρο το μήκος της με κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Αποστόλων.
5. Η διέλευση των οχημάτων προς Κέρκυρα θα διεξάγεται μέσω της οδού Ξάνθου. Η είσοδος στο Πορθμείο θα γίνεται από την είσοδο έναντι των γραφείων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Απαγόρευση στάσης-στάθμευσης σε όλο το μήκος της οδού Ξάνθου και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος.
6. Μονοδρόμηση της οδού Πάργης από τη συμβολή της με την οδό Αγ. Αποστόλων έως τη συμβολή της με την οδό 49 Μαρτύρων με κατεύθυνση προς Γραικοχώρι.
7. Υποχρεωτική πορεία οχημάτων που κινούνται στη Νέα Παραλιακή με κατεύθυνση προς Ιωάννινα-Αθήνα-Γραικοχώρι-Λαδοχώρι μέσω της οδού Πάργης με την τοποθέτηση σχετικών πινακίδων.
8. Τα βαρέα οχήματα που εξέρχονται του Πορθμείου με κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα-Αθήνα θα κινούνται υποχρεωτικά μέσω των οδών Αγ. Αποστόλων, Πάργης και 49 Μαρτύρων.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γιαννούλης Γεώργιος, Γόγολος Ιωάννης, Κώστας Σπυρίδων, Γιόγιακας Βασίλειος, Γκίκας Μιχαήλ, Πάκος Δημήτριος και Δήμας Θεόδωρος, οι οποίοι πρότειναν να μην απαγορευθεί τελείως η διέλευση οχημάτων στην οδό Αγ. Αποστόλων το ανωτέρω διάστημα και να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα καταστήματα.