Ένταξη του 2ου Γενικού Λυκείου Ηγουμενίτσας σε πρόγραμμα για την αναβάθμιση του αύλειου χώρου

Στο πιλοτικό πρόγραμμα «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» που αφορά την αναβάθμιση των αύλειων χώρων 41 σχολείων σε όλη τη χώρα εντάχθηκε το 2ο Γενικό Λύκειο Ηγουμενίτσας. Το πιλοτικό πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 1 εκ € και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018.

Ο Μάριος Κάτσης δήλωσε σχετικά:  Η βελτίωση των συνθηκών για τους μαθητές και η ασφαλής διδασκαλία της φυσικής αγωγής μέσω νέων υποδομών, αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών βρίσκεται στον πυρήνα των κυβερνητικών πρωτοβουλιών που αφορούν την εκπαίδευση. Το πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο εντάχθηκε το 2ο Γενικό Λύκειο Ηγουμενίτσας είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού, πάνω σε αυτούς τους άξονες. Όσο η χώρα βαδίζει στην κανονικότητα με την επικείμενη έξοδο από την σκληρή επιτροπεία, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα περιθώρια, ώστε να υλοποιήσουμε στρατηγικές για την εκπαίδευση που θα ανταποκρίνονται στιας ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.   

Το όλο εγχείρημα αποτέλεσε πρωτοβουλία του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού και υλοποιείται μέσω του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.