2η Συνάντηση στελεχών της Παράταξης «Ήπειρος-Τόπος να Ζεις»

epirus-topos

Πραγματοποιήθηκε  τη  Δευτέρα  16  Μαΐου   2011 , η  2η. συνάντηση  των  στελεχών  της  διευρυμένης  Αυτοδιοικητικής  Παράταξης  «Ήπειρος  Τόπος  να  Ζεις» , με  στόχο  την  αποτίμηση  της  5μηνης   πορείας  της  Περιφερειακής  Διοίκησης.

Στόχος  μας  είναι  να  συμβάλλουμε στην  κατεύθυνση  υλοποίησης  των  στόχων  που  θέτει  ο  «Καλλικράτης»  για  να  αντικατασταθεί  το  αναποτελεσματικό  και  χρονοβόρο  κεντρικό  κράτος  από  μια  αιρετή  Περιφέρεια  που  θα  εφαρμόζει  ισχυρή ,ευέλικτη  και  αποτελεσματική  δημόσια  διοίκηση.

Κοινή  διαπίστωση  όλων  των  μελών  της  παράταξης  είναι  ότι  σ΄ αυτούς  τους  μήνες  λειτουργίας  της  αιρετής  Περιφέρειας  δεν  κατάφερε  η  Διοίκηση  να  προσεγγίσει  κανέναν  στόχο  απ’  αυτούς  που  θέτει  ο  «Καλλικράτης»  και  προσδοκούν  οι  πολίτες  της  Ηπείρου.

Σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορούμε  να  δεχθούμε  τους  ισχυρισμούς  του  Περιφερειάρχη  ότι  “περιμένουμε  τα  Υπουργεία  να  μας  δώσουν  κατευθυντήριες  γραμμές”  ή  ότι  “δεν  έχουμε  χρήματα”  γιατί  ο  ρόλος  της  αιρετής  Περιφέρειας  είναι  διαφορετικός  από  αυτόν  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης.

Ούτε  κατευθυντήριες  γραμμές , ούτε  χρήματα  χρειάζονται  για  να  προγραμματίσουμε  τι  θέλουμε  και  πως  μπορούμε  να  σχεδιάσουμε  μια  σειρά  από  μεγάλα  θέματα  που  απασχολούν  τους  Ηπειρώτες.

Συγκεκριμένα :

Δεν  χρειάζονται  χρήματα  για  να  συζητήσουμε  την  ορθολογική  διαχείριση  του  ΕΣΠΑ  το  οποίο  σε  ένα  μήνα  έρχεται  στην  αρμοδιότητα  της  αιρετής  Περιφέρειας  και  ακόμα  δεν  ξέρουμε  τι  ζητάμε  απ’  αυτό.

Δεν  χρειάζονται  χρήματα  για  να  αποκτήσουμε  όλοι  οι  φορείς  της  Ηπείρου  ενιαία  άποψη  για  το  τι  θέλουμε  να  γίνει  με  τη  ΔΩΔΩΝΗ. Χρειάζεται  όμως  πολιτική  βούληση  και  πρωτοβουλία  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  να  λειτουργήσει  η  επιτροπή  διαβούλευσης  για να  διεξαχθεί  εξαντλητικός  διάλογος  μεταξύ  όλων  των  φορέων  της  Ηπείρου  και  να  ενώσουμε  όλοι  μαζί  τις  δυνάμεις  μας, για  να  πετύχουμε  τον  κοινό  στόχο  που  θα  προκύψει.

Δεν  χρειάζονται  χρήματα  ούτε  κατευθυντήριες  γραμμές  για  να  αποκτήσουμε  ενιαία  άποψη  για  το  φυσικό αέριο. Να  στοχεύσουμε  στην  έλευση  και  όχι  μόνο  στη  διέλευση  του  φυσικού  αερίου  από  την  Ήπειρο.

Δεν  χρειάζονται  χρήματα  για  να  αποφασίσουμε  τι  θέλουμε  στον  τομέα  της  υγείας. Μπορούμε,  μέσα  από  διάλογο , να  αποφασίσουμε  ότι  οι  υποδομές  στον  τομέα  της  υγείας  είναι  ικανές  να  καταστήσουν  την Ήπειρο  Πρότυπη  Υγειονομική  Περιφέρεια  και να δούμε  τι  χρειαζόμαστε  ακόμα  για  να  ισχυροποιήσουμε  αυτόν  το  στόχο.

Δεν  χρειάζονται  χρήματα  για  να  αποφασίσουμε  πως  θα  διαχειριστούμε  το πρόβλημα  των  μεταναστών  που ταλανίζει  σήμερα  την  Ήπειρο  και  κινδυνεύει  να  καταστήσει  την  ξενοφοβία  και  τον  ρατσισμό  ως  κύριο  χαρακτηριστικό  της  Ηπειρώτικης  κοινωνίας.

Δεν  μπορεί  ο  καθένας  μόνος  του  να  αποφασίζει για  το  τι  πρέπει  να  γίνει  με  τους  μετανάστες  στην  Ήπειρο.

Πρέπει  να  δούμε  ποια  χαρακτηριστικά  απαιτούνται  και  που  υπάρχουν  αυτά.

Δεν  χρειάζονται  χρήματα  για  να  αναδείξουμε  και  κατευθύνουμε  ως  Περιφέρεια , στην  ανάδειξη   του  κρυμμένου  θησαυρού  της  Ηπείρου  που  απορρέει  τόσο  από  την  γεωγραφική  της  θέση  όσο  και  απ’  τα  άλλα  συγκριτικά  της  πλεονεκτήματα, του  γεωγραφικού  ανάγλυφου , της  μη  άναρχης  ανάπτυξης  του  παρελθόντος  του  φυσικού, ιστορικού, θρησκευτικού, πολιτιστικού  πλούτου  της.

Η  βιώσιμη  ανάπτυξη  επιτυγχάνεται  μόνο  αν  η  φιλοσοφία  της  φύσης  συναντήσει  την  θεωρία  της  Ανάπτυξης.

Τα  αρχικά  Δ.Ν.Τ, Ε.Ε, Ε.Κ.Τ  πρέπει  να  αντικατασταθούν  από  Α.Α.Α

(που  σημαίνει  Ανάπτυξη,Ανάπτυξη,Ανάπτυξη)

Η  μη  ανάληψη  τέτοιων  πρωτοβουλιών  απ’  την  Περιφερειακή  αρχή  καταδεικνύει  το  τεράστιο  πολιτικό  έλλειμμα  της  Αιρετής  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  εξηγεί  την  απόκλιση  των  στόχων  του  «Καλλικράτη».

Η  διευρυμένη  Αυτοδιοικητική  Παράταξη  «Ήπειρος  Τόπος  να  Ζεις»  δημιουργήθηκε,  όχι  για  να  καλύψει  τις  προεκλογικές  ανάγκες  της , αλλά  για  να  συμβάλλει  απ’ τη  θέση  που  την  ενέταξαν  οι  Ηπειρώτες  στην  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  της  Ηπείρου  συνολικά. Εναρμονίζει  τον  προεκλογικό  της  λόγο  με  τα  σημερινά  δεδομένα  και  δείχνει  έμπρακτα  ότι  πρόκειται  για  μια  ανοιχτή  Δημοκρατική  και  εξωστρεφή  Αυτοδιοικητική  Παράταξη.

Αυτό  επιβεβαιώθηκε  και στη  χτεσινή  συνεδρίαση  της  παράταξης  όπου  με  την  καθολική  συμμετοχή  των  μελών  της  εγκρίθηκε  ομόφωνα  ο κανονισμός  λειτουργίας  και  ορίστηκε  η  προσωρινή  Γραμματεία  της  παράταξης  προκειμένου  να  επιδιώξει τη  διεύρυνση  με  νέα  μέλη  και  να  προετοιμάσει  το  συνέδριό  της.

Η  Γραμματεία  της  διευρυμένης  Περιφερειακής  Παράταξης  «Ήπειρος  Τόπος  να  Ζεις»  αποτελείται  από αναλογική  εκπροσώπηση  κατά  Περιφερειακή  ενότητα  αλλά  και  από  εκλεγμένα  και  μη,  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο,  μέλη.

Η  Γραμματεία  συγκροτήθηκε  από  τους  :

Γραμματεία  Περιφερειακής  Παράταξης

Ήπειρος  –  Τόπος  να  Ζεις

ΑΡΤΑ

         Τακτικοί  :                                      Αναπληρωματικοί  :

  1. Μπόβολος  Κώστας                   1. Παπανδρέου  Κώστας
  1. Γκολομάζος  Νίκος                    2. Πετρόπουλος  Νίκος

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

         Τακτικοί  :                                       Αναπληρωματικοί  :

  1. Ιωάννου  Αθηνά                          1. Μπότος  Σπύρος
  1. Σόρογκας  Θωμάς                       2. Καραγιάννης  Γιάννης

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

         Τακτικοί  :                                          Αναπληρωματικοί  :

  1. Παπαβρανούσης  Χρίστος             1. Ρεκατσίνας  Γιώργος
  1. Χατζηεφραιμίδης  Μάκης             2. Τριφύλλης  Χρήστος
  1. Θεμελή  Χριστίνα                         3.  Χασάνης  Χρήστος
  1. Φωτιάδη  Αγγελική                      4.   Δολιώτης  Χάρης

ΠΡΕΒΕΖΑ

         Τακτικοί  :                                         Αναπληρωματικοί  :

  1. Αρβανίτης  Κώστας                      1.  Καζαντζίδη  Φωτεινή
  1. Παπαδόπουλος  Γιάννης               2.  Γάτσιος  Κώστας