Συμμετοχή Επιχειρήσεων της Ηγουμενίτσας σε Διεθνή Ναυτική Έκθεση στη Βενετία στις 20 Απριλίου

igmdimarxeio

igmdimarxeioΟ Δήμος Ηγουμενίτσας στα πλαίσια της συμμετοχής του στο έργο Cluster Club, προσκαλεί επιχειρήσεις από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου, οι οποίες είτε  επιθυμούν είτε έχουν ήδη προγραμματίσει να επισκεφτούν τη Διεθνή Ναυτική Έκθεση, η οποία διοργανώνεται στο Parco San Giuliano της Βενετίας το διάστημα 20-22 Απριλίου, προκειμένου να συμμετάσχουν σε μια παράλληλη ημερίδα επιχειρηματικών συναντήσεων, η οποία διοργανώνεται στα πλαίσια της έκθεσης.

Η Διεθνής Ναυτική Έκθεση της Βενετίας  είναι η μεγαλύτερη έκθεση στο χώρο της Αδριατικής και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο μεγάλων πολυεθνικών όσο και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην έκθεση συμμετέχουν εκθέτες από όλες σχεδόν τις χώρες της Αδριατικής καθώς και της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου.

Στα πλαίσια της παραπάνω έκθεσης, το δίκτυο των εταίρων του έργου Cluster Club διοργανώνει μια ημερίδα κλειστών επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β, Business-2-Business), η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει οργανισμούς και επιχειρήσεις από την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι δραστηριοποιούνται είτε επιχειρηματικά είτε ερευνητικά στο ναυτιλιακό χώρο.

Η ημερίδα επιχειρηματικών συναντήσεων φιλοδοξεί να αποτελέσει για τις επιχειρήσεις της περιοχής ένα εργαλείο για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε νέες αγορές, την αναζήτηση νέων συνεργατών από ανεπτυγμένες ή αναδυόμενες αγορές, καθώς και τον εντοπισμό νέων προϊόντων, προμηθευτών πρώτων υλών κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί καλούνται να συμπληρώσουν ένα σύντομο προφίλ της επιχείρησής τους (διατίθενται ειδική φόρμα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr), στο οποίο περιγράφονται συνοπτικά οι δραστηριότητές τους, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας. Το προφίλ αυτό θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο της ημερίδας και θα χρησιμοποιηθεί για την προεπιλογή συναντήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η δήλωση συμμετοχής και η υποβολή του αντίστοιχου προφίλ είναι δυνατή μέχρι και τις 6 Απριλίου.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν, ενώ όσοι συμμετάσχουν θα λάβουν πρόσκληση για την ελεύθερη είσοδό τους και στην έκθεση. Ωστόσο, τα έξοδα μετάβασης και διαμονής στη Βενετία επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. Ενώ, σε περίπτωση κωλύματος των επιχειρήσεων να παρευρεθούν, υπάρχει η δυνατότητα εκπροσώπησής τους στις συναντήσεις από στελέχη του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στην ημερίδα καθώς και για την υποβολή της σχετικής φόρμας επικοινωνήστε με τα παρακάτω στελέχη του Δήμου:

Ιφιγένεια Κώτσια (τηλ.: 26653 61212, Fax: 26653 61119, igoumen2@otenet.gr)

Δρ. Ιωάννης Βέρμπης (τηλ.: 26653 63116, Fax: 26650 26067)

Το έργο “CLUSTER CLUB” υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA Adriatic CBC 2007-2013 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από  Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 15%.