ΕΣΠΑ: Υπερκαλύπτει τους στόχους του το Πρόγραμμα Ηπείρου 2007-2013

Στα Καμένα Βούρλα πραγματοποιήθηκε χθες η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος 2007-2013». Βασικά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν η εξέταση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος, η αναθεώρησή του, καθώς και η συζήτηση για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Όπως τόνισε στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, το Πρόγραμμα που διαχειρίζεται η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου, παρουσιάζει ικανοποιητικά στοιχεία υλοποίησης. Ενδεικτικά ανέφερε ότι η ενεργοποίηση του φθάνει το 166%, οι νομικές δεσμεύσεις το 92% και οι πληρωμές το 50%.

 

«Σήμερα – είπε– διαχειριζόμαστε για την ένταξη νέων έργων την εγκριθείσα υπερδέσμευση, συνεχίζοντας να διεκδικούμε την μεταφορά πόρων από άλλα Προγράμματα. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν – που απευχόμαστε- θα δρομολογήσουμε μεταφορά έργων σε άλλα Προγράμματα όταν οι νομικές δεσμεύσεις ξεπεράσουν το 100% και οι πληρωμές το 70% και πάντως όχι εντός του τρέχοντος έτους».

Ο Περιφερειάρχης ζήτησε να υπάρξει άμεση υλοποίηση του προγράμματος για τις ΜΜΕ, ενώ για τη νέα προγραμματική περίοδο, τόνισε ότι επιβάλλεται για την κατάταξη των Περιφερειών να ληφθούν υπόψη τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία και να μη στηρίζονται σε αυτά του 2007, που δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα. Υπογράμμισε δε ότι ο στρατηγικός στόχος είναι να βοηθηθεί η πραγματική οικονομία, μέσω της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της προστασίας του Περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στον αγροτοδιατροφικό κλάδο και την ενίσχυση της απασχόλησης. Καταλήγοντας δε και με δεδομένο ότι η Περιφέρεια Ηπείρου στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα, το Πρόγραμμα για την αγροτική ανάπτυξη να είναι πλήρως αποκεντρωμένο.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας κ. Ελένη Ρόκου, έχει ήδη επιτευχθεί ο στόχος ν+2/ν+3 του Προγράμματος για το έτος 2012, καθώς έως σήμερα οι πληρωμές ανέρχονται σε 136 εκ. ευρώ και στο τέλος του χρόνου αναμένονται να φθάσουν σε 180 εκ. ευρώ, καλύπτοντας το  όριο του στόχου και  για το 2013.

Το τελικό ποσό που έχει εκχωρηθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου για διαχείριση ανέρχεται σε 293 εκ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 486 εκ. ευρώ, οι νομικές δεσμεύσεις σε 269 εκ. ευρώ, προς συμβασιοποίηση βρίσκονται έργα ύψους 104 εκ. ευρώ. Το προβλεπόμενο ύψος των ήδη ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 343 εκ. ευρώ και τα υπό ένταξη έργα σε 20 εκ. ευρώ.

Όσον αφορά στα εννέα έργα προτεραιότητας για την Ήπειρο, τα οκτώ εξελίσσονται ομαλά και μόνο το έργο «Δημιουργία νέου ΤΕΠ Φιλιατών» απαιτεί επιτάχυνση, καθώς απομένει η διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια εξοπλισμού.