Στην Ήπειρο οι μεγαλύτερες κατολισθήσεις το 2010

Στην Περιφέρεια Ηπείρου καταγράφηκαν το 2010 οι σοβαρότερες καταστροφές από κατολισθητικά φαινόμενα, σύμφωνα με το Δελτίο Κατολισθήσεων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).
Το ΙΓΜΕ κλήθηκε να επιληφθεί και να μελετήσει, είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Νομαρχίες, Δήμοι), είτε μέσω της Ομάδας
Άμεσης Παρέμβασης του ΙΓΜΕ για εξαιρετικά επείγοντα περιστατικά, 86 κατολισθητικά φαινόμενα.
Από την στατιστική επεξεργασία των κατολισθητικών φαινομένων που έλαβαν χώρα το 2010 ανά την Ελλάδα προέκυψαν τα ακόλουθα στοιχεία:

• Το έναυσμα εκδήλωσης για το 95% των κατολισθητικών φαινομένων του δείγματος ήταν οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις δύο κυρίως περιόδων το 2010: (α) Φεβρουάριος και (β) τέλος Νοεμβρίου – αρχές Δεκεμβρίου.
• Από τα κατολισθητικά φαινόμενα, μόνο το 5% ήταν καταπτώσεις βράχων.
• Το 34% των κατολισθήσεων επηρέασε οδικούς άξονες και το 66% κατοικημένες
περιοχές.
• Η Περιφέρεια Ηπείρου ήταν η περισσότερο πληγείσα περιοχή, με σοβαρές ζημιές σε περίπου 50 κτίρια σε διάφορους οικισμούς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι οικισμοί Μπουκοβίνας, Δ.Δ. Μπέστιας Λάκκας Σουλίου (καταστροφή 1 οικίας), Βραγκιανά Αχελώου (μεταφορά 2 οικιών και 2 αγροικιών), Πλαγιά Μαστοροχωρίων (ζημίες σε 10 οικίες, η 1 με πολύ σοβαρές), Οξυά Μαστοροχωρίων (ζημιές σε 6 κτίρια), Μπιστέϊκα Δροσοχωρίων (μεταφορά 1 οικίας), Γρεβενίτη Ανατ. Ζαγορίου (σοβαρές ζημιές σε 5 οικίες εκ των οποίων οι 3 μεταφερόμενες), Μουζακαίοι Παμβώτιδας, (διακοπή ηλεκτροδότησης, πλήρης καταστροφή κτιρίου Πνευματικού Κέντρου, προσωρινή μεταφορά 20 οικογενειών), Δαφνούλα Παμβώτιδας (διακοπή ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, σοβαρές ζημιές σε οικίες), Πέτρα Ανατ. Ζαγορίου (ζημιές σε οικίες), Μάζια Ιωαννίνων (μεταφορά 2 οικιών), Ανήλιο Ιωαννίνων (σοβαρές ζημιές σε οικία).
«Η ιδιαίτερη γεωλογική δομή της χώρας μας και η γεωτεκτονική της θέση εξηγούν την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων. Επιπλέον τα ψηλά κτίρια, οι απότομοι δρόμοι και η έλλειψη έργων αντιστήριξης επιδεινώνουν την κατάσταση, σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις», επισημαίνει η γεωλόγος της Διεύθυνσης Τεχνικής Γεωλογίας του ΙΓΜΕ Ελευθερία Πογιατζή.