Απογραφή 2011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 606.170

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1.874.590

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 282.120

Περιφέρεια Ηπείρου 336.650

Περιφέρεια Θεσσαλίας 730.730

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 546.870

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 206.470

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 680.190

Περιφέρεια Πελοποννήσου 581.980

Περιφέρεια Αττικής 3.812.330

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 197.810

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 308.610

Περιφέρεια Κρήτης 621.340

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ: 10.787.690

Περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας 43.660
Δήμος Ηγουμενίτσας 25.780
Δήμος Σουλίου 10.130
Δήμος Φιλιατών 7.750

Τα στοιχεία χαρακτηρίζονται προσωρινά γιατί προέρχονται απο την επεξεργασία των συγκεντρωτικών καταστάσεων του αριθμού των ατόμων που απεγράφησαν στις 94  Εποπτείες της χώρας και όχι από την επεξεργασία των ατομικών ερωτηματολογίων. Η δημοσίευση των οριστικών στοιχείων-που ενδέχεται να αποκλίνουν από τα προσωρινά-αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Διοικητική διαίρεση | Σύνολο | Άρρενες | Θήλεις | Πυκνότητα πληθυσμού ανά τετρ. χιλιόμετρο

Σύνολο Χώρας 10.787.690 5.303.690 5.484.000 81,75

Περιφέρεια Ηπείρου 336.650 165.890 170.760 36,58

Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων 167.400 81.720 85.680 33,54
Δήμος Ιωαννιτών 111.740 53.660 58.080 277,05
Δήμος Βορείων Τζουμέρκων 5.770 2.910 2.860 16,10
Δήμος Δωδώνης 9.720 4.990 4.730 14,78
Δήμος Ζαγορίου 3.740 1.840 1.900 3,78
Δήμος Ζίτσας 14.810 7.380 7.430 26,19
Δήμος Κόνιτσας 6.390 3.280 3.110 6,72
Δήμος Μετσόβου 6.240 3.110 3.130 17,16
Δήμος Πωγωνίου 8.990 4.550 4.440 12,82

Περιφερειακή ενότητα Άρτας 67.870 33.630 34.240 40,83
Δήμος Αρταίων 42.980 21.170 21.810 94,00
Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη 5.850 3.000 2.850 12,61
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων 6.230 3.110 3.120 12,23
Δήμος Νικολάου Σκουφά 12.810 6.350 6.460 55,25

Περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας 43.660 21.900 21.760 28,83
Δήμος Ηγουμενίτσας 25.780 12.850 12.930 60,18
Δήμος Σουλίου 10.130 5.050 5.080 20,15
Δήμος Φιλιατών 7.750 4.000 3.750 13,28

Περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας 57.720 28.640 29.080 55,72
Δήμος Πρέβεζας 31.700 15.730 15.970 83,30
Δήμος Ζηρού 14.080 6.970 7.110 36,99
Δήμος Πάργας 11.940 5.940 6.000 43,45