ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΡΓΩΝ 2016

Πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή χρονιά η απογραφή των πελαργών για το Ν. Θεσπρωτίας και για κάποιες περιοχές του Ν. Πρεβέζης.
Η απογραφή έγινε με απευθείας παρατήρηση και καταγραφή των φωλιών και των ζευγαριών. Συγκεκριμένα, καταγράφεται ο αριθμός και η θέση των φωλιών με ή χωρίς πελαργούς, ενώ όπου υπάρχουν νεοσσοί καταγράφεται ο ακριβής αριθμός αυτών. Στα δεδομένα που συλλέχθηκαν περιλαμβάνονται κι άλλα στοιχεία όπως το υψόμετρο και οι γεωγραφικές συντεταγμένες κάθε φωλιάς, τυχόν άδειες ή κατεστραμμένες φωλιές καθώς και το είδος κάθε φωλιάς αν είναι φυσική ή τεχνητή και αν βρίσκεται π.χ.  πάνω σε εκκλησία, στύλο της ΔΕΗ ή κάποιο άλλο κτήριο.

 
Όπως φαίνεται και στα παρακάτω γραφήματα σε σύγκριση με την απογραφή του 2015 ο αριθμός των αναπαραγόμενων πελαργών (58 ζεύγη) παραμένει σχετικά σταθερός με μια μικρή μείωση στον αριθμό των νεοσσών (Εικόνα 1 και 2).
 Όσον αφορά στο είδος των άδειων φωλιών σε σύγκριση με το 2015, όπως φαίνεται και στο επόμενο γράφημα (Εικόνα 3), παρατηρείται αύξηση των άδειων τεχνητών φωλιών σε ηλεκτρικούς στύλους και μείωση των άδειων φυσικών φωλιών. Ο πελαργοί λοιπόν φέτος προτίμησαν να εγκατασταθούν και στις παλιές φυσικές τους φωλιές. Επίσης, παρουσιάζεται μια μικρή αύξηση των άδειων φωλιών σε εκκλησίες και των κατεστραμμένων φωλιών γεγονός που μπορεί να οφείλεται και σε ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.
Η κατανομή των νεοσσών ανά φωλιά για το 2016 φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα 4. Προκύπτει ότι οι φωλιές με 3 και 4 νεοσσούς ήταν περισσότερες, ενώ δεν παρατηρήθηκαν φωλιές με έναν και έξι νεοσσούς. Αναλυτικότερα, το 37% και 38%  είχαν από 3 και 4 νεοσσούς αντίστοιχα, το 22% από δύο νεοσσούς και μόλις το 3 % από πέντε νεοσσούς.

Οι φωλιές των πελαργών εντοπίζονται γύρω από τους βασικούς υγρότοπους της Θεσπρωτίας αλλά και της Πρέβεζας οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής τους από βορειοδυτικά προς νοτιοδυτικά: το Δέλτα Καλαμά και οι πλημμυρισμένες υγροτοπικές του εκτάσεις,  ο κάμπος Φιλιατών, η λίμνη Λιμνοπούλα, η λίμνη Γκρίκα, η λίμνη Προντάνη, το Έλος Καλοδικίου και το Δέλτα Αχέροντα με τα έλη Αμμουδιάς και Κερέτζας.
Η απογραφή πελαργών οργανώνεται κάθε χρόνο από το Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά από μια ομάδα πεδίου που αποτελείται από τη βιολόγο Συντιχάκη Ε. και τους φύλακες Φιλίππου Ε., Μάντος Α., Μαρτίνης Α., Διαμάντης Χ. και Κόντος Κ.  Στόχος της απογραφής των πελαργών από το Φορέα Διαχείρισης είναι να εντοπιστούν τυχόν απειλές για τη ζωή του συγκεκριμένου είδους, όπως  η χρήση χημικών ουσιών στη γεωργία, μονοκαλλιέργειες κλπ., που οδηγούν σε υποβάθμιση ή/και εξαφάνιση των ενδιαιτημάτων του, ώστε να ληφθούν  τα ανάλογα διαχειριστικά μέτρα αντιμετώπισής τους, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στη στην προστασία του είδους.                   

Εικόνα 5: Τεχνητή φωλιά πελαργού με νεοσσούς σε στύλο της ΔΕΗ

Εικόνα 6: Φυσική φωλιά πελαργού σε στύλο της ΔΕΗ