Συνεδριάζει την Τετάρτη 23-03 το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

altΚαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες)  την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1.

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Τοπικών Κοινοτήτων – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΕΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2.

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΑΠΠΑΣ ΜΗΝΑΣ

3.

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΑΠΠΑΣ ΜΗΝΑΣ

4.

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5.

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

6.

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

7.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής από αυθαίρετη κατάληψη δημοτικής κοινόχρηστης έκτασης εντός οικισμού στο Δ/Δ Ασπροκκλησίου από την Ευφροσύνη  συζ.  Χαριλάου Ντίμη. – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

8.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής από αυθαίρετη κατάληψη δημοτικής κοινόχρηστης έκτασης εντός οικισμού στο Δ/Δ Σμέρτου από τον Κούφαλη Κωνσταντίνου του Κυριάκου – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

9.

Μίσθωση υφιστάμενης προβλήτας Τοπικής Κοινότητας Σαγιάδας για μεταφορά αδρανών υλικών – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

10.

Απόφαση περί χορήγησης ή μη άδειας εγκατάστασης χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης ιχθυοτροφικής μονάδας της εταιρείας «ΔΕΛΦΙΝΙ Α.Ε.» ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ στη θέση Χασομέρι Κάτω Αετού στην Λωρίδα Σαγιάδας – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

11.

Περί αναπροσαρμογής ή μη δημοτικών τελών – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

12.

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας για το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φιλιατών» – Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΑΠΠΑΣ ΜΗΝΑΣ

13.

Έγκριση αποδοχής αποβολής της πράξης με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φιλιατών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» – Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΑΠΠΑΣ ΜΗΝΑΣ

14.

Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΕΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15.

Έγκριση Οικονομικών Απολογισμών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικού Έτους 2009 – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΕΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

16.

Παράταση προθεσμίας έργου: «Ανάδειξη – Διαμόρφωση – Κατασκευή Πλατείας Δ.Δ. Ριζού» – Εισηγητής: Αρμόδια υπάλληλος κ. ΤΑΦΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

17.

Παράταση προθεσμίας έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Άγιο Παντελεήμονα στο Τ.Δ. Κουρεμαδίου» – Εισηγητής: Αρμόδια υπάλληλος κ. ΤΑΦΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

18.

Παράταση προθεσμίας έργου: «Τσιμεντόστρωση εσωτερικών δρόμων στο Τ.Δ. Φιλιατών του Δήμου Φιλιατών» – Εισηγητής: Αρμόδια υπάλληλος κ. ΤΑΦΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

19.

Παράταση προθεσμίας έργου: «Κατασκευή υδατοδεξαμενής για πυροσβεστική χρήση στο Τ.Δ. Αμπελώνα» – Εισηγητής: Αρμόδια υπάλληλος κ. ΤΑΦΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

20.

Παράταση Προθεσμίας Μελέτης: «Κατασκευή δρόμου Βρυσέλλας – Γιτάνη» – Εισηγητής: Αρμόδια υπάλληλος κ. ΤΑΦΕΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

21.

Διατύπωση γνώμης σχετικά με την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού της Εταιρείας Α.Π. ΚΟΚΚΙΝΙΤΣΑ ΜΕ ΤΖΑΒΑΡΑΣ &  ΣΙΑ Ε.Ε. στη θέση Κοκκινίτσα του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Αρμόδιος υπάλληλος κ. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

22.

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια επτά (7) δάφνινων στεφανιών για τον εορτασμό της εθνικής επετείου 25η Μαρτίου Εισηγητής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

23.

Εκμίσθωση Αγροτεμαχίων Σχολικού Κλήρου Φοινικίου &΄Γολά – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

24.

Απαλλαγή από δημοτικά τέλη σε σταυλικές εγκαταστάσεις – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

25.

‘Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικού Χαρακτήρα  για το έτος 2011 – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ