Στις 24 – 27 Ιουλίου 2014 στα Γιάννενα θα γίνει το Γ΄ Παγκόσμιο Συνέδριο Ηπειρωτών Εξωτερικού.

Στα Γιάννενα θα γίνει το  Γ΄ Τακτικό Συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού. Αυτό αποφάσισε το Δ.Σ. στη τελευταία ετήσια συνεδρίαση που έλαβε χώρα στα Γιάννενα το περασμένο Καλοκαίρι.

Το συνέδριο θα γίνει από τις 24 μέχρι τις 27 Ιουλίου 2014, με την προετοιμασία του οποίου ασχολήθηκε επίσης το Δ.Σ. στην παραπάνω συνεδρίασή του. Επίσης ασχολήθηκε με τα πεπραγμένα του δευτέρου έτους  καθώς και με τον  απολογισμό του έργου και των δραστηριοτήτων των Επιτροπών του Παγκοσμίου Συμβουλίου. Τέλος έγινε μια εκτενής ανάλυση της κατάστασης στην Αλβανία μετά τις βουλευτικές εκλογές.

Σπύρος Κωσταδήμας

Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας

του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού(ΠΣΗΕ)