2,4εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για την ανάδειξη μνημείων πολιτισμού της Άρτας

Συνεχίζοντας την προσπάθεια ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας και φυσιογνωμίας της Ηπείρου, με απώτερο στόχο να αυξηθεί η επισκεψιμότητα σε χώρους με ιστορική αξία η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα ενέκρινε την ένταξη τριών σημαντικών μνημείων της Άρτας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013».

 

Πρόκειται για τα ανατολικά και Δυτικά κτίρια  του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Βλαχέρνας, το Μεσαιωνικό Κάστρο της Άρτας και τον Ιερό Ναό Γενεσίου Θεοτόκου Κορωνησίας στα οποία θα γίνουν έργα αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης συνολικού προϋπολογισμού 2,4 εκ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση και των τριών δράσεων γίνεται από  τον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου»  του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013», με φορέα υλοποίησης την 18η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Ειδικότερα, το έργο « Συντήρησης και αποκατάστασης των ανατολικών και δυτικών κτιρίων του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Βλαχέρνας, Ν. Άρτας», προϋπολογισμού 0,5 εκ. ευρώ περιλαμβάνει εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης των κελιών, διαμόρφωση και καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π.

Με τον ολοκλήρωση του έργου θα έχει συντηρηθεί και θα διασωθεί ένα σημαντικό μνημείο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου και θα παραδοθεί στο κοινό ένας πολυχώρος που θα βοηθήσει στη προώθηση του σύγχρονου πολιτισμού με την οργάνωση εκδηλώσεων, περιοδικών εκθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων που θα καλύψουν όχι μόνο τις ανάγκες του οικισμού αλλά και της ευρύτερης περιοχής συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Άρτας.

Σε ότι αφορά το έργο «Αποκατάστασης και στερέωσης του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Κορωνησίας Ν. Άρτας», προϋπολογισμού 0,4 εκ. ευρώ, οι εργασίες θα περιορισθούν σε ένα τμήμα της μελέτης που αφορούν στο ναό της Παναγιάς με το κατά μήκος της βόρειας πλευράς του χαγιάτι και το συνδεδεμένο με αυτό κωδωνοστάσιο, καθώς και το προσαρτημένο κατά μήκος της νότιας πλευράς του ναού ερειπωμένο ελαιοτριβείο. Το τμήμα που θα γίνουν οι παρεμβάσεις αποτελεί τον πυρήνα του μνημείου, είναι το πιο σημαντικό και αποτελεί αυτοτελές έργο.  Ο ναός είναι κτίσμα του όψιμου 10ου αιώνα, είναι ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Ηπείρου και ανήκει στο σπάνιο τύπο των ημιεγγεγραμμένων σταυροειδών με τρούλο ναών, οι οποίοι παρουσιάζουν στο ανατολικό τους τμήμα την κάτοψη του ελεύθερου, ενώ στο δυτικό την κάτοψη του δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου.

Τέλος, το έργο «Αποκατάσταση, συντήρηση και Ανάδειξη του Μεσαιωνικού Κάστρου Άρτας» προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ αφορά σε εργασίες στερεώσεων και περιορισμένων αποκαταστάσεων τοπικών φθορών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα δομικά προβλήματα και να επιτευχθεί η περαιτέρω προστασία του από τη φθορά του χρόνου και τα στοιχεία της φύσης. Στα πλαίσια του έργου θα γίνουν συστηματικοί καθαρισμοί και αποψιλώσεις, απομάκρυνση των επιχώσεων σε επιλεγμένες περιοχές του χώρου, προκειμένου να εντοπισθούν οι θέσεις τυχόν ερειπωμένων κτισμάτων και λοιπών κατασκευών, ώστε να δρομολογηθεί η μελλοντική τους προστασία και ανάδειξη. Επιπρόσθετα προβλέπεται η διαμόρφωση λιθόστρωτων διαδρομών και προμήθεια εξοπλισμού και μηχανημάτων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Να σημειωθεί ότι όπως επανειλημμένα έχει τονίσει η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα η ένταξη έργων πολιτισμού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του πολιτισμού, τη σύνδεση του με τον τουρισμό  και την οικονομία, την ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδομών και την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

.