Στις 24 Οκτωβρίου οι εκλογές για το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίουμ Ιωαννίνων

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη των Καθηγητών-Εσωτερικών μελών του (πρώτου) Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 24 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη

.Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Πρυτανεία από τους ενδιαφερομένους καθηγητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, μέχρι και την 17η Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00μ.μ