Νέα 24ωρη απεργία την Τετάρτη στους Δήμους της Θεσπρωτίας

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας συγκάλεσε την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 έκτακτη Γενική Συνέλευση και αποφάσισε να προκηρύξει για την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 24ωρη Απεργία και να συγκαλέσει στις 10.00 π.μ. εκ’ νέου έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποφασιστούν οι παραπέρα ενέργειες.