247.000 για τη διασύνδεση του ΤΕΠ με την Ε.Ο.

Ένα ακόμη βήμα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών της Ηγουμενίτσας. Η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω της οικονομικής της επιτροπής, ενέκρινε την δημοπράτηση του έργου για την σύνδεση του ΤΕΠ με την π. Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων. 

Και δεν πρόκειται για μικρό έργο. Αρκεί να αναφερθεί ότι ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στις 247 χιλιάδες  και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από πόρους της Περιφέρειας.

Με το δημοπρατούμενο έργο θα γίνουν ασφαλτόστρωση, ηλεκτροφωτισμός και διευθέτηση των ομβρίων υδάτων.