Μειωμένος κατά 25% ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΗ οικονομική κρίση που στραγγαλίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτυπώνεται με αριθμούς πλέον στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηγουμενίτσας για το 2014.

Ένας προϋπολογισμός που εμφανίζει μείωση της τάξεως του 25% σε σχέση με το έτσι κι αλλιώς μνημονιακό 2013.

Και βέβαια δεν μπορεί παρά αυτή η μείωση να φανεί στην πορεία του χρόνου και στις υπηρεσίες που ο Δήμος Ηγουμενίτσας παρέχει στους κατοίκους του.

Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Δήμαρχος Γ. Κάτσινος έχει πολλάκις απειλήσει με παραίτηση και λουκέτο λόγω της οικονομικής δυσπραγίας στην οποία ο Δήμος έχει περιέλθει.

Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2014 ανέρχεται σε 24 εκ. ευρώ περίπου ενώ το 2013 ήταν 32 εκ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι αρκετά μειωμένοι είναι για τέταρτη συνεχή χρονιά οι Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι που αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης της αυτοδιοίκησης από το κράτος, ενώ παντελώς κουτσουρεμένη είναι η ΣΑΤΑ, τα κονδύλια δηλαδή που προορίζονται για μικρά έργα.

Η συζήτηση του προϋπολογισμού θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την 11 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου. 

Σε δεύτερη συνεδρίαση του την ίδια ημέρα το Δημοτικό Συμβούλιο πρόκειται να συζητήσει τα παρακάτω θέματα:

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2013.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού των Ειδικών Σχολείων του Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

Ανάθεση της προμήθειας Εξοπλισμού του Τμήματος Ένταξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Φιλιατών (μετά από διαπραγμάτευση που διεξήχθη).

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

Ανάκληση αναγκαστικής κατάσχεσης.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ. 284/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ. 268/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στην υλοποίηση του έργου Urbanets».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την αγορά ενός μεταχειρισμένου ελκυστήρα επικαθήμενου (κιν. τράκτορα) μετά μίας επικαθήμενης ρυμουλκούμενης πλατφόρμας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την αγορά ενός μηχανήματος καθαρισμού παραλιών – ακτών.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

Αποσαφήνιση των ορίων Δ.Ε. Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας και Δ.Ε. Φαναρίου Ν. Πρεβέζης στις Τοπικές Κοινότητες Σπαθαραίων και Θεμέλου.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

Ένταξη στο πρόγραμμα Leader του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πέριξ κεντρικής πλατείας Πέρδικας» εγκεκριμένου προϋπολογισμού 167.585,40 €, αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

Ένταξη στο πρόγραμμα Leader του έργου με τίτλο: «Πλακόστρωση-Ηλεκτροφωτισμός ιστορικού κέντρου Καστρίου» εγκεκριμένου προϋπολογισμού 215.195,00 €, αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

Ένταξη στο πρόγραμμα Leader του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αρδευτικού κάτω ρου Καλαμά περιοχής Δήμου Ηγουμενίτσας» εγκεκριμένου προϋπολογισμού 69.000,00 €, αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή κόμβου Νέας Σελεύκειας” του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Βελτίωση δρόμου από Μαζαρακιά έως Βασιλικό” του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

Επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Κατευθύνσεις για την έγκριση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια της έγκρισης πολεοδομικής μελέτης της 5ης Π. Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού χρήσεως 2012 του «ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ».

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2013 του «ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ».

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

Έκφραση γνώμης επί των εγγράφων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2014 – 2015.

-Εισηγητής: Τζάνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας ψήφιση σχετικής πίστωσης.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.