Έκτακτη ενίσχυση 250.000 στους Φιλιάτες

Το υπουργείο Εσωτερικών έγκρινε έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 320.000 ευρώ στους Δήμους Φιλιατών (250.000 ευρώ) και Κόνιτσας (70.000 ευρώ), για επιδιορθώσεις ζημιών και βλαβών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία.

Τα χρήματα διατίθενται από το λογαριασμό για την αντιμετώπιση προβλημάτων από θεομηνίες κ.λπ.