2.799.189 ευρώ στη Θεσπρωτία από προτάσεις που υποβλήθηκαν το 2009 για το ΙNTERREG Ελλάδας – Ιταλίας

Την Παρασκευή 15 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα η συνεδρίαση της Επιτροπής παρακολούθησης του ΙNTERREG Ελλάδα – Ιταλία όπου παρουσιάστηκαν οι προτάσεις που είχαν εγκριθεί.

Στην συνεδρίαση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου και της Τ.Ε.Δ.Κ Θεσπρωτίας συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας Θωμάς Πιτούλης μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες.

Οι προτάσεις είχαν υποβληθεί το 2009, από το Δήμο Ηγουμενίτσας, την Τ.Ε.ΔΚ Θεσπρωτίας, τον Οργανισμό Λιμένος και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 9 προτάσεων που εγκρίθηκαν και στις οποίες συμμετέχουν οι παραπάνω φορείς της Θεσπρωτίας είναι 12.355.215 ευρώ και η συμμετοχή των φορέων της Θεσπρωτίας ανέρχεται σε 2.799.189 ευρώ.

Αναλυτικά ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετέχει σε 3 δράσεις (στη μια ως επικεφαλής εταίρος) με προϋπολογισμό 1.011.712 ευρώ, η Τ.Ε.Δ.Κ σε 2 δράσεις (στη μία ως επικεφαλής εταίρος) με προϋπολογισμό 842.600 ευρώ, η Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε σε 3 δράσεις με προϋπολογισμό 804.477 ευρώ και η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και νυν Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας σε 2 δράσεις με προϋπολογισμό 140.400 ευρώ.

Αναλυτικά οι προτάσεις που εγκρίθηκαν για να ενταχθούν στις δράσεις του ΙNTERREG στις οποίες συμμετέχουν φορείς της Θεσπρωτίας είναι :

1.INNOVOIL (Aκρωνύμιο) «Εφαρμογή καινοτόμου πρωτοκόλλου ρύθμισης των προδιαγραφών του αγνού παρθένου ελαιολάδου» προϋπολογισμός δράσης 1.604.100 ευρώ.

Η πρόταση κατετέθη με αριθμ. πρωτ. 8222/4-11-2009 και συμμετέχει η πρώην Νομαρχία Θεσπρωτίας και νυν Περιφερειακή Ενότητα με προϋπολογισμό 96.800 ευρώ.

2. ADRION – ART «Μοντέρνα τέχνη στις διασυνοριακές Περιφέρειες Ελλάδας και Ιταλίας»

Προϋπολογισμούς δράσης 655.000 ευρώ

Η πρόταση κατετέθη με αριθμ. πρωτ. 8212/4-11-2009 και συμμετέχει ο Δήμος Ηγουμενίτσας με προϋπολογισμό 105.000 ευρώ.

3. URBANETS «Αειφόρος διαχείριση αστικών δικτύων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Προϋπολογισμός δράσης 1.635.000 ευρώ

Η πρόταση κατετέθη με αριθμ. πρωτ.8374/6-11-2009 και συμμετέχει ο Δήμος Ηγουμενίτσας ως επικεφαλής εταίρος, με προϋπολογισμό 855.000 ευρώ.

4.Net. L.A.M «Δημιουργία δικτύου εξυπηρέτησης των μαρίνων ιστιοφόρων της νότιας Αδριατικής και του Ιονίου»

Προϋπολογισμός δράσης 943.215 ευρώ

H πρόταση κατετέθη με αριθμ. πρωτ. 8481/10-11-2009 και συμμετέχουν ο Δήμος Ηγουμενίτσας με προϋπολογισμό 51.712 ευρώ και η Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε με προϋπολογισμό 103.477 ευρώ.

5.VOL. NET «Δικτύωση εθελοντικών φορέων για την προστασία και πρόληψη Φυσικών Καταστροφών με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Η/Υ.

Προϋπολογισμός δράσης 1.583.000 ευρώ

Η πρόταση κατετέθη με αριθμ. πρώτ. 8365/6-11-2009 και συμμετέχει η Τ.Ε.Δ.Κ Θεσπρωτίας με προϋπολογισμό 363.600 ευρώ.

6. BRIDGE.TRAD «Γέφυρες της Ιστορίας και της παράδοσης»

Προϋπολογισμός δράσης 1.597.600 ευρώ.

H πρόταση κατετέθη με αριθμ. πρώτ. 8369/6-11-2009 και συμμετέχει η Τ.Ε.Δ.Κ Θεσπρωτίας ως επικεφαλής εταίρος με προϋπολογισμό 479.000 ευρώ.

7. Thiropedia «Διαδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες για προώθηση της φυσικής κληρονομιάς και του αειφόρου κυνηγιού.

Προϋπολογισμός δράσης 487.800 ευρώ

Η πρόταση κατετέθη με αριθμ. 8059/2/11/2009 και συμμετέχει η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και νυν Περιφερειακή Ενότητα με προϋπολογισμό 43.600 ευρώ.

8. GAIA «Ενοποιημένη αυτόματη ανταλλαγή λιμενικών πληροφοριών»

Προϋπολογισμού 1.999.500ευρώ

Η πρόταση κατετέθη με αριθμ. πρωτ. 8471/10-11-2009 και συμμετέχει η Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε με προϋπολογισμό 351.000 ευρώ.

9. GREΤA «Πηγές γεωγραφικών πληροφοριών για περιβαλλοντικές και τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές»

Η πρόταση κατετέθη με αριθμ. πρωτ 8225/4-11-2009 και συμμετέχει η Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε με προϋπολογισμό 350.000 ευρώ

Μετά το τέλος της συνεδρίασης ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας κ. Πιτούλης Θωμάς δήλωσε

« Ως πρώην Δήμαρχος Ηγουμενίτσας και ως πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ Θεσπρωτίας νοιώθω ικανοποιημένος για την έγκριση των προτάσεων που είχαμε υποβάλλει το 2009 .

Είναι πολύ σημαντικό αυτή την εποχή που ο Εθνικός κουμπαράς έχει στερέψει να μπορούμε στα πλαίσια του προγράμματος ΙΝΤΕRREG Ελλάδα – Ιταλία να αξιοποιήσουμε Ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους δυο εκατομμυρίων εφτακοσίων χιλιάδων ευρώ για την ανάπτυξη της Θεσπρωτίας και της Ηπείρου».

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη