Συνεδριάζει τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 το Περιφερειακό Συμβούλιο

Tη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 17.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με πέντε θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Επικύρωση των αποφάσεων – πρακτικών της 2ης συνεδρίασης του Π.Σ.

2.    Σύσταση Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πότσης)

3.   Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

(εισήγηση: η Αντιπεριφερειάρχης  κα Καλογιάννη)

4.       Επικαιροποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του πρώην Δήμου Συβότων και νυν Δήμου Ηγουμενίτσας με την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας και νυν Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα  Θεσπρωτίας.

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας)

5.       Πλήρωση της θέσεως Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης  στην Περιφέρεια  Ηπείρου.

(σχετ. η αριθμ. οικ.8208/162/17-2-2011 Δημόσια Προκήρυξη – Πρόσκληση)