ΕΚΘ: Πώς αμείβεται η 28η Οκτώβρη

Η 28η Οκτώβρη δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες.

Σύμφωνα όμως με τη νομολογία η 28η Οκτωβρίου θεωρείται Αργία αν έτσι έχει χαρακτηριστεί από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο.

Έτσι, αν οι εργαζόμενοι δεν εργαστούν κατά την 28η Οκτώβρη δεν έχουν καμιά μείωση μισθού. Στην περίπτωση κατά την οποία εργαστούν, ενώ έχει θεωρηθεί από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο, Αργία, θα λάβουν προσαύξηση:

·       οι μισθωτοί (όσοι δηλαδή αμείβονται με μισθό) ίση με το 1/25 του μισθού τους,

·       ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο με 75%.

Για όσους εργαστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας (από 12 τα μεσάνυχτα της 28ης Οκτώβρη μέχρι 6 το πρωί, ή από 10 το βράδυ της 28ης Οκτώβρη μέχρι τα μεσάνυχτα της 29ης Οκτώβρη), θα υπάρχει επιπλέον προσαύξηση στο ωρομίσθιό τους για αυτές τις ώρες, κατά 25%.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι να είναι σε επαφή με τα σωματεία τους, προκειμένου να ενημερωθούν καλύτερα για το τί ισχύει στον κλάδο τους ή στο χώρο δουλειάς τους.