ΑΓΓΙΞΑΝ ΤΟΥΣ 300 ΟΙ ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε για 8η συνεχή χρονιά από το Φορέα Διαχείρισης Αχέροντα και Καλαμά η απογραφή των πελαργών για το Ν. Θεσπρωτίας και για κάποιες περιοχές του Ν. Πρεβέζης.
Η απογραφή έγινε με απευθείας παρατήρηση και καταγραφή των φωλιών και των ζευγαριών. Συγκεκριμένα, καταγράφεται ο αριθμός και η θέση των φωλιών με ή χωρίς πελαργούς, ενώ όπου υπάρχουν νεοσσοί καταγράφεται ο ακριβής αριθμός αυτών. Στα δεδομένα που συλλέχθηκαν περιλαμβάνονται κι άλλα στοιχεία όπως το υψόμετρο και οι γεωγραφικές συντεταγμένες κάθε φωλιάς, τυχόν άδειες ή κατεστραμμένες φωλιές καθώς και το είδος κάθε φωλιάς αν είναι φυσική ή τεχνητή και αν βρίσκεται π.χ. πάνω σε εκκλησία ή στύλο της ΔΕΗ. Όπως φαίνεται και στα παρακάτω γραφήματα σε σύγκριση με την απογραφή του 2016 ο αριθμός των αναπαραγόμενων πελαργών (58 ζεύγη) παραμένει σταθερός με μια ελάχιστη μείωση στον αριθμό των νεοσσών (Εικόνα 1 και 2)

Εικόνα 1: Γράφημα σύγκρισης απογραφής πελαργών για τα έτη 2016-2017

Εικόνα 2: Σύγκριση ενεργών φωλιών και άδειων φωλιών για τα έτη απογραφής 2016-2017
Μικρή αύξηση παρουσιάζουν οι άδειες φυσικές φωλιές και κάποιες φωλιές που καταστράφηκαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Σταθερά «άδειες» παραμένουν οι φωλιές πάνω σε εκκλησία, εκτός από μια στην Κορώνη Πρεβέζης, όπου φέτος υπήρξε επιτυχής αναπαραγωγή. Οι ενεργές φωλιές για το 2017, αυτές δηλαδή που εγκαταστάθηκαν από τους πελαργούς με αναπαραγωγική επιτυχία, εμφάνισαν μια μικρή αύξηση ειδικότερα οι τεχνητές φωλιές σε στύλο (Εικόνα 3 και 4). Οι πελαργοί προτίμησαν τις τεχνητές φωλιές σε στύλο της ΔΕΗ φέτος ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων υπήρξε ανταγωνισμός για μεγάλο αριθμό φωλιών, ακόμα και πέταγμα αυγών έξω από τη φωλιά αλλά και αλλαγή συντρόφων με εκδιωγμό του «παλιού» πελαργού από τη φωλιά. Αυτό το γεγονός αποδεικνύει ότι οι πελαργοί δεν είναι κατά κανόνα μονογαμικά πουλιά!
Το χωριό με τις περισσότερες ενεργές φωλιές είναι το Μαργαρίτι, με 8 ενεργές και 4 άδειες φωλιές.

Εικόνα 3. Οι ενεργές φωλιές πελαργών για τα έτη 2016-2017

Εικόνα 4. Οι άδειες φωλιές για τα έτη 2016-2017
Η κατανομή των νεοσσών ανά φωλιά για το 2017 φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα 5. Προκύπτει ότι οι φωλιές με 3 και 4 νεοσσούς ήταν περισσότερες, ενώ δεν παρατηρήθηκαν φωλιές με έναν και έξι νεοσσούς. Αναλυτικότερα, το 39% και 41%  είχαν από 3 και 4 νεοσσούς αντίστοιχα περισσότερους από το 2016, το 11% από δύο νεοσσούς, λιγότερους από πέρσι και μόλις το 9% από πέντε νεοσσούς, περισσότερους από τις περσινές καταγραφές.

Εικόνα 5. Κατανομή νεοσσών στις φωλιές τους για το 2017

Σε πολλές φωλιές υπήρχαν και μικρότεροι –σε ηλικία- νεοσσοί, γεγονός που δηλώνει ότι τα ώριμα πουλιά έφτασαν λίγο αργότερα ή ότι στην αρχή της αναπαραγωγής έγινε αλλαγή συντρόφων και υπήρξε καθυστέρηση. Πάντως, σε γενικές γραμμές από τις παρατηρήσεις των νεοσσών αλλά και από τις πρόσφατες δακτυλιώσεις όπου μετρήθηκαν βάρος, μήκος ράμφους κτλ. αποδείχτηκε ότι όλα τα μικρά ήταν πολύ καλά ταϊσμένα με αρκετό λίπος επιβεβαιώνοντας, ότι οι γονείς βρίσκουν στην ευρύτερη περιοχή που φωλιάζουν αρκετή τροφή να τα ταΐσουν. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι για μια ακόμη χρονιά οι πελαργοί προτίμησαν την Θεσπρωτική γη για να αναπαραχθούν πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς την Αφρική. 
Λίγες ημέρες πριν από την αναχώρηση τους οι πελαργοί συναθροίζονται σε λιβάδια, κοντά σε τέλματα ή λίμνες, και από κει ξεκινούν όλοι μαζί. Τα νεαρά φεύγουν 1 με 2 εβδομάδες νωρίτερα από τους ενήλικες. Η απογραφή πελαργών οργανώνεται κάθε χρόνο από το Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά από μια ομάδα πεδίου που αποτελείται από τη βιολόγο Συντιχάκη Ε. και τους φύλακες Διαμάντη Χ., Κόντο Κ., Μάντο Α., Μαρτίνης Α., και Φιλίππου Ε.
 Στόχος της απογραφής των πελαργών είναι ο εντοπισμός τυχόν απειλών για τη ζωή του συγκεκριμένου είδους, όπως  η χρήση χημικών ουσιών στη γεωργία, μονοκαλλιέργειες κλπ., που οδηγούν σε υποβάθμιση ή/και εξαφάνιση των ενδιαιτημάτων του, ώστε να ληφθούν  τα ανάλογα διαχειριστικά μέτρα αντιμετώπισής τους, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στη στην προστασία του είδους.