Έξι νέες εντάξεις στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04

Έξι νέες επενδύσεις εντάχθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 με απόφαση που έλαβε η Γνωμοδοτική Επιτροπή στην τελευταία της συνεδρίαση. Το συνολικό κόστος των επενδύσεων ανέρχεται σε 1.112.710,51€ και το συνολικό ποσό ενίσχυσης σε 511.233,14 €.

Οι ενταχθείσες επενδύσεις είναι οι εξής:

  1.  ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ : «Ίδρυση μονάδας παράγωγης τυποποιημένης ενσιρώμενης μηδικής», στη Τ.Κ. Ζίτσας της Δ.Ε. Ζίτσας του Δήμου Ζίτσας στην Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικού κόστους 199.000,00 €
  2.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : «Ίδρυση μονάδας παράγωγης ενσακισμένου ενσιρώματος», στη Τ.Κ. Σεβαστού της Δ.Ε. Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου, συνολικού κόστους 199.600,00 €
  3.  ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ : «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας πατρογονικών», στη Τ.Κ. Δροσοχωρίου της Δ.Ε. Παμβώτιδας Δήμου Ιωαννιτών, συνολικού κόστους 198.924,00 €
  4. ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : «Ίδρυση μονάδας παράγωγης ενσακισμένου ενσιρώματος», στη Τ.Κ. Καστρίτσας της Δ.Ε. Παμβώτιδας , συνολικού κόστους 200.000,00 €
  5. ΚΙΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: «Ίδρυση μονάδας παράγωγης ενσακισμένου ενσιρώματος», στη Τ.Κ. Νεγάδων της Δ.Ε. Καλπακίου, συνολικού κόστους 115.480,00 €
  6. ΤΣΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ : «Μετατροπή διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδοχειακό κατάλυμα Β΄ τάξης, στο Νομό Ιωαννίνων», στο Δήμο Μετσόβου, συνολικού κόστους 199.706,51 €.