Αναλυτικά αποτελέσματα σε 35 από 161 ΕΤ της Θεσπρωτίας

Για τα Αναλυτικά αποτελέσματα ανά εκλογικό τμήμα εδώ:

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα σε 35 από 161 ΕΤ