350 εκπαιδευτικοί επιτάσσονται στη Θεσπρωτία

epitaksi

epitaksi

Ξεκίνησε από το μεσημέρι της Δευτέρας η επίταξη των εκπαιδευτικών. 350 φύλλα επίταξης υπεγράφησαν στο Νομό Θεσπρωτίας και ήδη έχει αρχίσει η διανομή τους στους καθηγητές. Ταυτόχρονα, στις οκτώ το βράδυ η Τοπική ΕΛΜΕ διοργανώνει συνάντηση με τα προεδρεία των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων σε μια προσπάθεια ενημέρωσης για τα γεγονότα που οδήγησαν μέχρι τη σημερινή μέρα και για τις θέσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.

Σύμφωνα με τα φύλλα επίταξης από την 12η μεσημβρινή της Τετάρτης 15 Μαϊου οι επιστρατευμένοι εκπαιδευτικοί καλούνται να προσφέρουν τις… υπηρεσίες τους ως εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον τόπο εργασίας τους, ενώ στο ίδιο φύλλο σημειώνεται πως η… άρνηση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 3 μηνών.

Υπό αυτό το κλίμα η εκπαιδευτική κοινότητα οδηγείται προς τις πανελλαδικές εξετάσεις….

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας και βάσει της απόφασης που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ.Αρβανιτόπουλος, η επιστράτευση των εκπαιδευτικών ξεκινά από τις 12 το μεσημέρι της 15ης Μαΐου, έως την έκδοση νεώτερης απόφασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«α. Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να παρουσιαστούν και να ασκούν τα καθήκοντά τους στις θέσεις όπου υπηρετούν. Ειδικά, οι αποσπασμένοι ή όσοι έχουν διατεθεί εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να ασκούν τα καθήκοντά τους στις θέσεις όπου αυτοί έχουν αποσπαστεί ή διατεθεί, αντίστοιχα.

β. Όλες οι θεσμοθετημένες άδειες που έχουν νομίμως χορηγηθεί πριν από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ 281/11.5.2013 (Β’ 1139) απόφασης Πρωθυπουργού και της υπ’ αριθμ. 6212/11.5.2013 (ΦΕΚ 1140Β’) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ήτοι την 11η Μαΐου 2013), δεν θίγονται εξ αφορμής της πολιτικής κινητοποίησης, για το χρονικό διάστημα που αυτές έχουν χορηγηθεί.»