Υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ & ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 1

Deltio_Tipou_49Martiron-F02

Deltio_Tipou_49Martiron-F02Την πρώτη του υπογραφή για μεγάλο έργο στην πόλη της Ηγουμενίτσας έβαλε ο δήμαρχος Ιωάννης Λώλος.

Συγκεκριμένα σήμερα το πρωί υπογράφθηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ & ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 1» με προϋπολογισμό  4.150.504,84 ευρώ μεταξύ του Δημάρχου Ηγουμενίτσας και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου της κοινοπραξίας ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε- ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. Κ. Χρήστου Γκόντα.

Πρόκειται για ένα έργο οδοποιίας μεγίστης σημασίας καθότι θα εξωραΐσει αλλά και θα αναβαθμίσει οδικά την Νότια είσοδο προς το κέντρο της πόλης της Ηγουμενίτσας.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του κυρίου έργου είναι:  κατασκευή οδοστρώματος δύο λωρίδων (πλάτους 3,78 & 2,15μ. έκαστη) σε κάθε κατεύθυνση, με το συνολικό πλάτος του οδοστρώματος να κυμάνετε από 21 έως 23 μ. , πεζοδρόμια πλάτους 2,15 μ. και νησίδα στο κέντρο που θα περιλαμβάνει  ποδηλατόδρομο καθώς και τον ανάλογο φωτισμό.

Η  χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από πιστώσεις του προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» με συγχρηματοδότηση κατά 85% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 15% από Εθνική συμμετοχή.

Με την ευκαιρία αυτού του γεγονότος ευχαρίστησε όλους, όσους οραματίστηκαν και ωρίμασαν το παραπάνω έργο και ειδικά το προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.