Ημερίδα του ΚΠΕ Φιλιατών την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» , άξονας προτεραιότητας 7, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ. ) και εθνικών πόρων, το ΚΠΕ Φιλιατών διοργανώνει σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά ημερίδα με θέμα:

«Προστατευόμενα και ενδημικά είδη πανίδας στο Θεσπρωτικό χώρο».

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο πολιτιστικό κέντρο δήμου Ηγουμενίτσας «Πάνθεον» την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:00.

Την εβδομάδα αυτή (Δευτέρα 03/02/2014 έως και Παρασκευή 07/02/2014) στον ίδιο χώρο και σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά θα έχουμε έκθεση φωτογραφικού και ενημερωτικού υλικού μαζί με προβολές και παρουσιάσεις πάνω σε αυτό το θεματικό πλαίσιο.

Το θέμα των προστατευόμενων ειδών στην Ελλάδα είναι αναλογικά με την έκταση της χώρας πολύ μεγάλο. Παρόλα αυτά όμως, στοιχεία Ευρωπαϊκής επιτροπής αποδεικνύουν ότι σχετικά με την βιοποικιλότητα και τους προστατευόμενους οικότοπους και είδη, έχουμε μεγάλη άγνοια. Το μεγαλύτερο ποσοστό άγνοιας μεταξύ των 25 μελών της ΕΕ.

Όλα αυτά και στο τρίπτυχο θεώρημα  που προσπαθεί και το ΚΠΕ Φιλιατών Θεσπρωτίας να έχουν σαν θεωρητικό αλλά και πρακτικό υπόβαθρο τη φράση:

«ΓΝΩΡΙΖΩ-ΑΓΑΠΩ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ».